Készítette Szakmai leírás Anyag word formátumban Anyag pdf formátumban
Damm Andrea

Hitelkárosult Sorstársaink rendelkezésére bocsátjuk Damm Andrea Ella/Axa bankkal kapcsolatos kérelmi mintáját az alábbi okokból. A volt ELLA Bank, amely 01-10-045097 számon volt bejegyezve és egy idő után 2005-ben AXA Bank névre változott a neve, 2008. december 31. napján megszűnt. Az addig kötött szerződések alapján a földhivatalokba a mai napig is ez a szervezet van zálogjogosultként bejegyezve. A mostani AXA Bank valójában a német AXA Bank Europe SA magyarországi fióktelepe 01-17-000554 cégszámon. Jogelődje nincs bejegyezve és 2008. október 20-án alakult. Senkinek nem küldött ez a szervezet okiratot arról, hogy a megszűnt AXA Bank jogutódja lenne a követelés erejéig és a
földhivatalokba se nyújtotta be a jogutódlásról bejegyző kérelmet.
Mielőbb adják be az adósok a földhivatalokba a 2008. október 20. napja előtt kötött zálogszerződések esetén a mellékelt kérelmet ügyvéd segítségével! Előtte kérje ki a cégbíróságról a 01-10-045097 cégszámú AXA cégkivonatát. Azt is mellékelni kell a földhivatalhoz benyújtandó kérelemhez! Damm Andrea javasolja, hogy az érintettek sürgősen lépjenek, mert az Axa rájött, hogy kiderült a turpisság, s vélhetően megpróbálja majd benyújtogatni utólag kreált iratokkal, hogy a mostani bank a zálogjogosult.

 
Damm Andrea Az autóhitel-károsultak megsegítésére közreadjuk Damm Andrea jogtanácsos 3 anyagát. Damm Andrea javasolja: Aki ezzel a bankkal érintett gépjármű kölcsönt kapott, vizsgálja meg, nem lehet-e a saját ügyéhez hasonló az az eset, amely a levelekben le van írva, s használja fel a bankkal szembeni jogérvényesítéséhez.

 
Nyilatkozat

Elég! A türelmi idő lejárt. Ma már négy millióan szenvedjük meg a bankokkal megkötött devizaalapú hitelszerződések következményeit, amelyek megkötésére a bankok folyamatos megtévesztő hitel ajánlataikkal csábítottak el bennünket. A kormány érdemben a többségnek nem segít. Hisszük, hogy a magyar bíróságok az önhibájukon kívüli kárvallottak mellé állnak, felismerik a joggal való visszaélést, a színlelt szerződésekben a szándékos megtévesztés tényállását és a törvényeink erejével lesújtanak a csalókra. --->

Léhmann György

"Egy általam eddig nem tudott táblázat szerint a tőketörlesztéseket az árfolyamváltozások mértékének közel kétszeresét kitevő mértékben emelik. Ezért elkészítettem az újabb keresetlevelet, immár a szerződés érvénytelenségének megállapítását kérelmezve. Egy ilyen kereset megindítása ugyanakkor költséges, tekintettel a teljes kölcsönösszegre. Emellett a jogi képviselet is indokolt."

 

Damm Andrea

A Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal mankóul a kilakoltatással fenyegetett emberek rendelkezésére bocsájtja Damm Andrea jogász segédanyagát, hogy felhasználhassák a végrehajtás és/vagy az árverezés elkerülésére, elodázására, időnyerésre, késleltetésére, elhalasztására, tekintettel a kormány által július 1-vel megszüntetett kilakoltatási és árverezési tilalmára. A rendelkezésre álló információink alapján a következő csoportokat fenyegeti a kilakoltatás veszélye:

 

Léhmann György "Sokat gondolkoztam azon, hogy mindenki számára hasznosíthatóan milyen fajta
 
kérelmet javasolhatok a devizaalapú lakáshitelezők peresítésével
kapcsolatosan, és azért döntöttem úgy, hogy a legegyszerűbb megállapítási
pert kezdeményezem, mert ebben viszonylag egyszerűen tud dönteni a bíróság úgy, hogy a lehető legkisebb a pertárgy érték, és az utóbbi miatt a költség."
 

Léhmann György

A Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal - Léhmann György ügyvéd felhatalmazása alapján - szabad felhasználásra ezennel újabb kereseti mintát bocsájt a hitelkárosultak rendelkezésére, hogy - belátásuk szerint - igénybe vehessék. Ez a kereseti minta Róna Péter közgazdász professzor "hibás banki termékről" szóló megállapításaiból kiindulva arra törekszik, hogy megállapítsák a bankok felelősségét a bíróság előtt, és az adósok érvényesíthessék a hitelezőkkel szemben előterjeszthető kártérítési igényükett a devizaalapu kölcsönszerződések miatt történt ellehetetlenülésük esetén. Léhmann ügyvéd ehhez hozzáfűzte, hogy a továbbiakat maguknak az érintett hitelkárosultaknak kell intézniük.

 

Léhmann György

A Magyar Szociális Fórum közreadja Léhmann György ügyvéd keresetlevél-mintáját arról, hogy milyen alapon indíthat kártérítési pert a közjegyzővel szemben az a hitelkárosult, akit már kilakoltattak otthonából, illetve akinek a kára nem az elvesztett lakás miatt, hanem az indokolatlanul és folyamatosan emelkedő törlesztő részletek viselése folytán következett be. Léhmann ügyvéd ehhez az alábbi megjegyzést fűzte: "mindenkinek saját magának kell értelemszerűen periratot készítenie, saját helyzete és adatai alapján. Csak ha megakadnak, akkor keressenek fel elektronikus levéllel".

 

Makkos Albert

DEVIZAALAPÚ HITELEZÉS JOGTALANSÁGA

 

A volt szocialista országokra a rendszerváltás után a magas kamatszint volt a jellemző. A lakosság részére 10 % feletti kamatszint mellett a hitelfelvételek visszafizetésének nagy volt a kockázata. Emiatt az állam a lakásvásárlási szerződéseket hosszú időn keresztül kamattámogatásban részesítette.A fenti előzmények mellett jelent meg a 2000-es évek elején a devizakölcsön, amelynek az volt az alapgondolata, hogy a hitelt olyan országban veszik fel, amely országnak alacsony a kamatszintje. Látszatra, ez a megoldás megkerülte a hazai magas kamatok kérdését. 2005-től a lakosság, majd a vállalatok és önkormányzatok is tömegesem vettek fel hitelt.

 

Makkos Albert

A Szociális Kerekasztal a Hitelkárosultak rendelkezésére bocsájtja Makkos Albert megoldását a szerződés semmisségének megállapításáról. A szerző így ír: A devizaalapú hitel szerződések számos eleme megalapozza a semmiség megállapítását. A Ptk. 234. § (1) bekezdése szerint nem kell a bank ellen eljárást kezdeményezni, elegendő, ha a hitelfelvevő a semmisséget a banknak bejelenti, hiszen a törvény szerint a semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. Makkos a hitelfelvevő figyelmébe ajánlja, hogy az eljárást csak ügyvédi közreműködéssel indítsa el.

 

Damm Andrea

A Magyar Szociális Fórum Szociális Kerekasztala szabad felhasználásra a Hitelkárosultak rendelkezésére bocsájtja Damm Andrea jogász munkaanyagát a károsultak emberi és polgári jogainak érvényesítése érdekében. Ez az anyag ahhoz nyújt segítséget, hogy a hitelfelvevők jogérvényesítésük során minél szélesebb indokrendszert mutathassanak be a bíróságoknak.

 

Egyed István

Alább közzétesszük Egyed István jogi segédanyagát azok számára, akik képtelenné váltak a szerződésben foglaltak teljesítésére, és el akarják kerülni az ebből fakadó következményeket, köztük a végrehajtást. A szerző felhívja a figyelmet: feltétlenül szükséges egy olyan tartalmú levél vagy jegyzőkönyv felmutatása a hiteles részéről, hogy jelezte a pénzintézet felé a fizetésképtelenségét!

 

Rosa

A kollektív bölcsesség és megoldáskeresés gyümölcseként ezennel közreadjuk „Rosa” nevű Hitelkárosult Sorstársunk életszerűen megfogalmazott javaslatát a szerződés felmondása esetén rendelkezésünkre álló közjegyzői, közokirati lehetőségről. Szakértőink jó ötletnek és meggyőzőnek tartják az érvelést. Mint eddig is, most is hangsúlyozzuk, hogy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, vagy sem. Íme „Rosa” javaslata:

 

Ügyvédi Közösség

Alább közreadunk egy keresetlevél mintát azoknak az érdekében, akik ellen kilakoltatást akarnak foganatosítani, ők pedig meg akarják akadályozni, hogy kilakoltassák őket. A keresetlevél egy konkrét esetre vonatkozik, és töröltük belőle az érintettek nevét, címét, az adatokat. Az érintett személy úgy kerülte el a kilakoltatását, hogy a keresetlevelet benyújtotta az illetékes bíróságon, majd erre hivatkozva a végrehajtás azonnali felfüggesztését kérte. Nem csak kilakoltatását sikerült elkerülnie, hanem azt is elérte vele, hogy a bíróság mindaddig felfüggessze a végrehajtást, amíg a keresetlevélben foglalt ügyben jogerős ítélet nem születik.

 


   

 

Látogatottság

4105336
Mai napon
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
40
1451
17295
4069523
69479
85235
4105336

Your IP: 44.210.83.132
2024-05-27 00:31