Otthontalanná vált, nyomorgó gyermekek

Dudás Anna írása:


Az otthonról menekülő gyermekek száma évről évre egyre nagyobb, folyamatosan növekszik. A probléma nagyságát jól mutatja, hogy az ombudsmannak is foglalkoznia kell már ezzel a problémával, megkerülni nem lehet. Főleg azért menekülnek, mert a szüleik lakhatási nehézségekkel küzdenek, családon belüli erőszakot szenvednek el,  vagy a bank mondja azt: menned kell.

 

A menekülő gyermekeket, illetve a családjaikat befogadó intézmények száma nem mutat az igényeknek megfelelő növekedést, a befogadó intézmények amellett, hogy a hozzájuk érkező igények elutasításával szembesülnek, egyre nehezebben képesek fenntartani magukat, újakat pedig nem létesít a kormány. A KSH azt állítja, évente 7 000­en szorulnak átmeneti gondozásra, és számuk évről évre növekszik. Ha a KSH ezt állítja, az azt jelenti: a valós szám ennek a többszöröse lehet.

 

Még a KSH is azt állítja: évente 7 000 személynek volna szüksége átmeneti otthonra. Ehhez képest 3 500 - ­4 500 áll rendelkezésre. Hogy a KSH ennek vonatkozásában miért nem képes arra, hogy pontos számadattal rendelkezzen? Ezres nagyságrendű számbeli eltérés, a saccolt adatok alapján, talán luxus az állam első számú statisztikai adatokat szolgáltató cégétől, másrészt nagyon nem mindegy, hogy 7 000 menekülő gyermekre mindössze 3 500, vagy 4 500 férőhely jut-­e. Igaz, mind a kettő felettébb kevés. Ennek az áldatlan helyzetnek felelőse nincs, pedig gyermekek ezreinek életét teszi tönkre, nyomorítja meg. Sem a Fidesz, sem a többi párt nem tiltakozik, nem emeli fel a szavát az ellen, ha gyermekeket tesz tönkre a jogalkotó. Mert a jogalkotásban az ellenzék is részt vesz. Az ellenzék a passzivitásával támogatja a Fidesz embertelen és gyermekeken átgázoló elképzeléseit.

 

Ne felejtsük el, a KSH egy egész évet késett ezzel a kimutatásával. Ugyanis, 2013­as adatok még ma sem állnak a rendelkezésükre. Tehát kijelenthető: a 7 000 gyermek a 3 500 férőhelyre kizárólag becsült adat. Nem tudni pontosan, a menekülő gyermekek száma mennyivel haladta meg a tavalyelőtt menekülők számát.

 

Maradjunk a KSH adatainál (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/gyermekekgondozasa.pdf). A 7000 gyermek 70%­a szorul fél éves gondozásra az átmeneti otthonokban (tehát 30%­uk több mint fél évet tölt valamilyen átmeneti szálláshelyen), és 10%­uk kerül vissza két éven belül ezekre az ellátó helyekre, mert problémájukat nem sikerül tartósan megoldani. Ez bizony azt jelenti, hogy évente 700 gyermek vész el tartósan, végleg a rendszerből, miközben elméletileg védi, óvja őket a gyámhivatal, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjogi képviselők, a jegyzők garmada, és a mindenkori kormány. Pedig a feladatuk: a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása, jogainak érvényesítése. Kérdem én: ha ezek az emberek hagynak évente 700 gyermeket elveszni, hogyan látják el a munkájukat, hogyan teljesítik a rájuk bízott feladatokat? Miért hagyja a társadalom, hogy ezek az emberek pozícióban maradjanak? Ha én, te, vagy ő, így dolgoznánk a munkahelyeinken, holnaptól nem kellene bejárnunk. Nekik viszont szabad. Miért? Az a 700 gyermek nem érdemli meg, hogy neki is lehessen jövője? Csak azért, mert szakmailag alkalmatlan emberek döntenek az ő megkérdezése nélkül?

 

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a kimutatások szerint a nincstelenségből, a reménytelenségből menekülő gyermekek száma évről évre emelkedik, ez pedig egyenes arányban van azzal a statisztikai kimutatással, mely szerint 2010­-ben még minden ötödik gyermek éhezett hazánkban, és ez a szám 2013­-ra minden második gyermek éhezését mutatta. Ugyanakkor a Fidesz úgy döntött: 2014. január 01­-től megnyirbálja a szociális ellátásokat, eltörli a szociális alapon adható önkormányzati támogatási jogcímeket, nem teszi kötelezővé az önkormányzatok számára az adósságrendezési szolgáltatás nyújtását sem, nem növeli az átmeneti szálláshelyek számát, hiszen ez sem minősül most már önkormányzati feladatnak. Az önkormányzatok számára a jogalkotó mindössze azt tűzte ki feladatként, hogy biztosítsa a helyettes szülői hálózat meglétét.

 

Szégyen.

A gyermek mindenekfelett álló érdeke azt követeli, hogy családban nevelkedhessen, a saját családjában, nem pedig helyettes nevelőszülőnél. Ezt írja elő minden gyermekjogokról szóló nemzetközi egyezmény. A magyarországi jogalkotókat ez a nemzetközi jogszabály úgy hagyja hidegen, mint a boncmestert a hullaház hőmérséklete. A gyermek mindenekfelett álló érdeke az, hogy a saját, nem pedig más ember családjában nevelkedjen! És ezért bizony meg kell dolgoznia úgy a jogalkotónak, mint a gyermekvédelem rendszerében dolgozóknak. Ha pedig nem képesek e mindenekfelett álló jog biztosítására, mondjanak le, és rendelkezzenek a macskáikról, ne mások gyermekeikről! Azok, akik nem törődnek a gyermekek jogaival, nem érdemesek arra, hogy embereknek nevezzük őket, nem alkalmasak pozíciók betöltésére.

 

Felháborító, hogy a KSH kimutatása szerint 2012-­ben gyermekek átmeneti otthonában 312 gyermeket és 66 szülőt helyeztek el. Ez bizony azt jelenti, hogy egy szülő 4,72 gyermekkel keresett ezekben az otthonokban menedéket, vagy: a gyermekek negyede számára biztosították azt, hogy legalább az anyja mellette maradhasson. A többieknek ugyan miféle indokkal tiltották meg? Az is kiemelt figyelmet érdemel a KSH statisztikai kimutatásában, hogy míg az átmeneti szálláshelyeken elhelyezettek számát a kimutatása elején 7 000­re becsüli, addig a kimutatás harmadik oldalán ez a szám mindössze 4 469, a 2012-­es év vonatkozásában. Ha már ők maguk sem tudják, ki, kivel van, mi ugyan honnét tudhatnánk, vajon mi igaz, és mi hazug ezekben a kimutatásokban? ...

 

Ez azt jelenti: az önkormányzattól, és rajta keresztül az államtól a nyomorgó gyermekek és családjaik segítségre nem számíthatnak. Milyen megoldást lát erre az áldatlan helyzetre a Fidesz? Hivatásos nevelőszülőkhöz emelik a bajban lévő gyermekeket, ahelyett, hogy a családjaikat segítenék abban, hogy a gyermekeket tisztességben és becsületben fel tudják nevelni.

Magyarország 1989­-ben ratifikálta az ENSZ Nemzetközi Gyermekjogi Egyezményét, amely kimondja: az Egyezményt aláíró államok kijelentik, hogy anyagi/szociális okokból nem emelik ki családjaiktól a gyermekeket, hanem minden segítséget megadnak a sanyarú sorsú gyermekeknek ahhoz, hogy családjukban nevelkedhessenek, elhárítva felőlük az anyagi gondokat. Ehhez képest eltörölték a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, ráfogták a súlyosan beteg gyermekekre, hogy szimulálnak, így véve el tőlük az emelt összegű családi pótlékra való jogosultságot. "Nem csak a középsúlyos asztmás gyerekektől vették el az emelt összegű családi pótlékot, hanem például az epilepsziás gyerekektől is. A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének honlapján olvasható, hogy az epilepsziás gyermek esetében havonta többször jelentkező rosszullét szükséges ahhoz, hogy megkapják az emelt összegű családi pótlékot, ellenkező esetben tőlük is elveszik ezt a támogatást. " (http://csaladi.hirnok.hu/cikkek/18-egyeb-cikkek-erdekessegek/663-elvettek-az-emelt-osszegu-csaladi-potlekot)

 

Arról az emelt összegű családi pótlékról beszélek, melynek összegét 2008 óta egyik kormány sem emelte, így az nem követte az inflációt, az értéke folyamatosan, a válság robbanásától kezdődően csökkent. A Privát Bankár egyenesen azt jelenti ki: "Hatodik éve nem emelték a családi pótlék összegét, ez idő alatt értékének 23 százalékát veszítette el az infláció miatt." (http://privatbankar.hu/karrier/grafikon-igy-inflaljak-el-a-csaladi-potlekot-267616). Ugyanakkor a gyermekek gyógyszereiről az állam elvette az állami támogatást, miközben szintén az állam, a megsokszorozódott adókkal mesterségesen kikényszerítette a szülők munkahelyeinek megszűnését/megszűntetését. 2014. január 01­- től, Szócska Miklós javaslatára a Fidesz elrendelte, hogy szüntessék meg az átmeneti­ és temetési segélyt, csakúgy, mint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást is. Ezek, összefoglaló néven most már ún. önkormányzati segély néven futnak (http://www.menedzserpraxis.hu/hir.php?hir_ID=1859). A bibi ezzel csak annyi, hogy annak a szülőnek, aki igénybe vette a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, bizony folyamatosan szüksége volt még emellett az átmeneti segélyekre is. Most ez a lehetősége megszűnt ­ lehet tippelni, hogy azok a családok, mikor kezdik duzzasztani a statisztikai adatokat, akiktől Szócska Miklós ezeket a támogatásokat elvette úgy, hogy ő közben milliós havi fizetésből él, de önelégülten, ­nagyképűen rendelkezik arról, hogy a szegény édesanya nevelje fel a gyermekét/gyermekeit havi 37 ezer 50 forintból. Mert egy főre, ha ennyi jut, akkor a szegény családoknak ­- szintén Szócska Miklós szerint ­- nem jár semmiféle önkormányzati támogatás. Minderről úgy rendelkezik az államtitkár úr, hogy ő egyetlen vacsorára költ el annyi pénzt, amennyit előír egy szegény édesanyának arra, hogy abból az összegből ő egy egész hónapig etesse gyermekét, fájdalmasabb esetben gyermekeit.

 

Szócska Miklós a saját javaslatát előnyösnek minősítette, mondván, hogy ezzel csökkennek az önkormányzatok adminisztrációs terhei. Mert Magyarországon így beszélhet egy szociális államtitkár, hiszen a birka nép hagyja ezt neki.

 

A Fidesz az Alaptörvényből kihagyta a társadalombiztosításhoz való jogot is (,http://offforever.blog.hu/2012/05/09/ezt_is_megszavaztak_120_ev_utan_megszunt_magyarorszagon_a_tarsadalombiztositas), így, ha a gyermek beteg, már nincs joga a gyógyuláshoz, gyógyulásához az államtól segítségre nem számíthat. A vonatkozó, 2012­es évi költségvetési törvény pedig Rogán Antal fideszes képviselő javaslatára szüntette meg a biztosításalapú egészségügyet. Az idézett blog szerzője ezt írja: "A munkaadói kötelezettségként befizetett 27 százalékos társadalombiztosítási járulékot átkeresztelték szociális hozzájárulássá, vagyis adóra változott. Ezzel már nem kötelező a nyugdíjakra és az egészségügyi ellátásokra költeni ezt a bevételt. S bár Orbán Viktor még 2011­ben is azt ígérte, saját lábra állítja az egészségügyi és nyugdíj­biztosítási alapot, azaz megszűnik az adóktól való függésük, a Rogán­féle javaslat után a jövőben még inkább a döntéshozók jóindulatán múlik, mennyit adnak az „állami” bevételekből nyugdíjra, illetve egészségügyre. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátáshoz sincs alkotmányos jogod. Európában nincs még egy ilyen ország!

Igaz, Rogán Antalnak is van gyermeke, csakúgy, mint a szegény családoknak. Csakhogy a szegény családoknak nincs rejtélyes vagyongyarapodásuk, amiből még társadalombiztosításhoz való jog nélkül is biztosítani tudnák gyermekeik jövőjét, nem úgy, mint ahogyan Rogán Antal megteheti.

 

Mit szól mindehhez az ENSZ? Miért hallgat az Európai Unió?

 

Részemről ezek a kérdések megválaszolhatatlanok.

 

Embertelen kormányunk az utolsó szalmaszálat nem veszi el a nyomorgó gyermekektől, hanem meg sem mutatja nekik. A gyermekekbe az utolsó tőrdöfést a következő rendeleteivel szúrja:

- nem oldja meg a hiteles adósok problémáját, nem állítja meg a törvényeinkkel visszaélő, sikkasztást elkövető bankokat, ezáltal rengeteg gyermeket enged kilakoltatni a pénzintézeteknek, teljesen jogtalanul.

- kiveszi a rokkant szülőket a rokkantsági ellátásból, kifuttatja a rokkantak minden ellátási formáját a rendszerből, így az a szülő, aki rokkant, ellátatlan marad. Ha a szülő ellátatlan, automatikusan ellátatlan a gyermeke is.

- elveszi a gyógyszerekről a támogatásokat, szigorítja a közgyógyellátás feltételrendszerét, ezáltal sem a beteg szülő, sem a beteg gyermek nem képes a gyógyulásra, mint ahogyan arra sem, hogy az állapotát szinten tartsa.

- az egészségügyből kivonja a pénzt azért, hogy a várólisták által adott időpontot a szülő véletlenül se érje meg, így a gyermek árva, vagy félárva maradjon

- ugyanakkor a felére csökkenti a beteg gyermekét ápoló szülő ápolási díját, eltörli az özvegyi nyugdíjat, azt özvegyi járadékká minősíti.

- eközben csökkenti az árvasági ellátást. 2012-ben ez 24 250 Ft volt, (http://www.tbinfo.hu/nyugdijak/arvaellatas), ugyanakkor 2014-ben ez az összeg szintén 24 250 Ft (http://ado.hu/szaklap/ado-lap/2014-3-2/a-nyugellatasok-es-egyes-mas-tipusu-ellatasok-2014-januar-1-jei-emelese). Ami azt jelenti: évek telnek el úgy, hogy a forint inflálódik, az öregségi nyugdíjakat minden év jauárjában emelik, az árvák ellátásról viszont elfeledkeznek. Ez pedig maga uán vonja azt a tényt: az árvák ellátásának értéke azzal, hogy nem minősítik azt inflációkövetőnek, évről-évre, folyamatosan csökken.

- a beteg gyermek önmaga jogán nem lehet rokkant, ellátást saját maga után, rokkantsága jogán nem kaphat. Emelt családi pótlékra sem jogosult, mert a kormány azt állítja róla: szimulál. "Az emelt családi pótlék elvonása együtt jár a gyereket és egy kísérőjét érintő utazási kedvezmény, az étkezési támogatás, valamint a közgyógyellátás elvételével is. Az emelt családi pótlék nélkül a gyerek tízéves kora után a szülő nem igényelhet ápolási díjat sem. Az új rendelet szerint a gondozó orvosnak kell mérlegelni a jogosultságot a gyermek kora, a beállított kezelés alapján, "minden esetben egyéni elbírálás szükséges". A 168 Órának a minisztérium azt válaszolta, a szigorítás oka, hogy a legtöbb tartósan beteg gyerek gyógyult vagy szimulál." (http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=660469)

- a szociális ellátások számát és jogcímeit, ezzel együtt a még adható keret összegét radikálisan csökkenti, így az a szülő, aki már nem munkanélküli, mert lejárt a 2 hónap nyilvántartási ideje, de nem is közmunkás, mert lejárt a 3 havi közmunkája is, egyáltalán nem jogosult semmiféle ellátásra már. Igaz, nem rontja a statisztikai adatokat, mert egyik rendszerben sem tudják regisztrálni, ugyanakkor nem képes eltartani a gyermekét.

- az önkormányzatoknak kevesebb munkája van azzal, hogy már lassan nem marad olyan jogcím, amelyen folyósítaniuk kellene a rászoruló családoknak ahhoz, hogy egyben tudják tartani a mélyszegénységben élő családokat.

 

Tévedés ne essék: a kormány hazug állításaival szemben Magyarországon mélyszegénységben többségében nem a roma, hanem a magyar lakosság él. Szintén statisztikai adat (http://www.jogiforum.hu/hirek/31534): a létminimum alatt 3,05 millió ember tengődik, ebből mindössze 5 ­- 600 ezer a roma lakosság száma. A Fidesz mégis kizárólag a roma lakosságot támogatja, úgy a saját alapítványain keresztül, mint kormányrendeletekkel és központi költségvetésből történő támogatásokkal. A többi, 2,5 millió mélyszegénységben élő család kimarad a kormány segítő szándékából. Mert Európa csak a romákra figyel. Arra nem figyel, ha egy ország lakosságának mintegy harmada alultáplált az emberjogi jogcímeken keresztül igencsak megtámadható törvénykezés és jogalkotás következtében. Szintén statisztikai kimutatás jelenti ki, hogy a gyerekek 22 %­a nő fel kilátástalan helyzetben, és a gyermekes háztartásokban a szegénységi arány 2,5­szer magasabb, mint a gyermektelenekben. Jelenleg a magyar háztartások 75 %­a nem képes havonta megspórolni annyi pénzt, amiből váratlan kiadásait fedezni tudná. ...

 

TÁRKI tanulmány (http://www.policysolutions.hu/userfiles/elemzesek/Szeg%C3%A9nys%C3%A9g%20%C3%A9s%20szoci%C3%A1lis%20fesz%C3%BClts%C3%A9gek.pdf) állítja azt, hogy ma, hazánkban 4,6 millió ember él európai mércével mért szegénységben. Évente átlagosan két százalékkal csökkent 2007 és 2013 között a háztartások átlagjövedelme. Az eloszlást tekintve is aggasztó az összkép: az alsó tizedben élőknek hat­hét százalékkal csökkent, miközben a felső tizedben élőknek több mint tíz százalékkal nőtt évente a jövedelme.  Az alsó és felső jövedelmi tizedben élők közötti különbség kilencszeres lett, a társadalmi egyenlőtlenség mértéke az unión belül csak Romániában nagyobb, mint nálunk. Az átlagjövedelem felénél kevesebb pénzből 1,2 millió ember él, és ők a teljes kilátástalanság és reménytelenség szintjén tengődnek. Ezekből a csoportokból egyre kevesebben lesznek nyugdíjasok, mivel el sem érik a nyugdíjkorhatárt, ezért keletkezik az a hamis látszat, hogy a nyugdíjasok között csökkent a létminimum alatt élők száma. A nélkülözők aránya 2007­hez viszonyítva 2012­re 3,8 százalékról 8 százalékra ugrott, a hónapról hónapra megélhetési gondokkal küzdők aránya 18 százalékról 26 százalékra nőtt. A szegénységi ráta a fiataloknál a legmagasabb: 26 százalék. A háztartások 80 százalékának nincs annyi tartaléka, hogy egy váratlan nagyobb, százezer forintos kiadást állni tudjon. Ez az érték 2007­ben még nem érte el a 60 százalékot. A fűtés hiánya húszról 27 százalékra nőtt az elmúlt két év alatt. Saját bevallásuk szerint a családok 45 százaléka még kétnaponta sem képes húsfélét fogyasztani, ez az érték 2007­ben negyven százalék alatt volt.

 

Kiutat a Fidesz kizárólag abban lát, hogy a gyermekeket kiemeli a szüleik mellől egy olyan élethelyzetből, amelyet ő maga idézett elő mesterségesen, embertelenül, és oda nem figyelve a jogalkotáskor. Kiemelve a gyermekeket, nevelőszülőkhöz adja őket egy olyan Magyarországon, ahol egyre több nevelőszülő öli meg, illetve próbálja megölni a nevelésére bízott gyermekeket. (http://hvg.hu/itthon/20110913_kiskoru_bantalmazasa_vademeles, "Arról nincs számadat, hogy a mennyire gyakori a nevelőszülőktől elszenvedett testi és lelki terror, miként arról sem, kit és mi motivál abban, hogy jelentkezzen erre a hivatásra." - http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/neveloszuloket_nevelnek), stb.

 

Ugyanakkor az új Büntető Törvénykönyv csökkentette a családjaikat terrorizáló felnőttek és a gyermekgyilkosok büntetési tételét, viszont ezzel egyenes arányban növelték a gyermekek büntethetőségét:

- "A 12 és 14 év közöttieknél legsúlyosabb büntetésként egytől négy évig tartó javítóintézeti nevelést rendelhet el a bíróság. ... A kormány bűncselekménnyé tette volna az együtt élők közötti lelki bántalmazást is. Elhagyását az új Btk.-ból a fideszes Varga István és a KDNP-s Salamon László mellett az MSZP-s Bárándy Gergely is javasolta, és bár a kormány nem értett egyet velük - az igazságügyi államtitkár tartózkodott a múlt heti szavazáskor -, a parlament támogatta az előterjesztésüket, vagyis a lelki bántalmazás nem lesz önálló tényállás.... Átvette az új kódex azt az európai szabályt is, hogy azokat, akik kiskorúak sérelmére követnek el szexuális bűncselekményeket, el lehet tiltani minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amely gyermekek, fiatalok felügyeletével, gondozásával, nevelésével függ össze." (http://www.jogiforum.hu/hirek/27895)

 

- "Az új Btk. megszüntette a tizenkettedik életévét be nem töltött személyekre vonatkozó azon törvényi vélelmet, hogy őket védekezésre képtelennek kell tekinteni. ... A törvényjavaslathoz benyújtott indokolás szerint fiatalok szexuális érése, pszichoszexuális fejlettsége napjainkban jelentősen eltér az 1970-es évek, azaz a korábbi törvénykönyv hatályba lépésekor tapasztalt állapotoktól. Erre tekintettel a szexuális visszaélés bűncselekményének elkövetője valamennyi esetben csak tizennyolcadik életévét betöltött személy lehet. ... Az új Btk. nem ismeri a fajtalankodás kifejezést sem, amely korábban a közösülés kivételével minden olyan, súlyosan szeméremsértő cselekményt magában foglalt, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgált. A jövőben ezt a fogalmat is a szexuális cselekmény kifejezés takarja majd. ...

Az új Btk. – némiképp meglepő módon – enyhítette a vérfertőzés (199. §) büntetési tételét. A korábbi jogszabály tudniillik egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendelte büntetni azt, aki egyenesági rokonával közösül vagy fajtalankodik. Az új törvényszöveg viszont így szól: „aki egyenesági rokonával szexuális cselekményt végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Az indokolás szerint a korábbi büntetési tétel „a többi bűncselekményhez és a külföldi szabályozásokhoz képest is eltúlzottnak tűnik”. A testvérek közösülése továbbra is vétségnek minősül, és maradt a maximális kétéves szabadságvesztés is. Nem változtattak azon a rendelkezésen sem, hogy nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. ... A szexuális erőszakhoz hasonlóan a kerítésnél is felváltotta a jogalkotó a kvalifikált fenyegetést egyszerű fenyegetéssel. A minősített esetben ezért elmaradt „az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen” jelző." (http://www.jogiforum.hu/hirek/30212)

 

- Hosszú, börtönben töltött hónapoktól, akár évektől szabadított meg az új büntető törvénykönyv (Btk.) jó néhány olyan bűnözőt, akik elég szerencsések voltak, és a jogerős ítéletük kihirdetésekor már az új törvény volt hatályban. Egy sor, egyébként hibátlannak talált elsőfokú ítéletet kizárólag az új Btk. miatt kellett enyhíteni másodfokon. A bírák, ha nem is helyeselnék az enyhítést, nem tehetnek semmit: a jogalkotó megkötötte a kezüket.  ... Az új Btk. indoklásában ezt így magyarázták: azok az elkövetők, akik még korábban nem követtek el vagy csak viszonylag régebben követtek el olyan bűncselekményt, amely miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték őket, nagy valószínűséggel könnyebben és hamarabb visszailleszkednek a társadalomba és törvénytisztelő életmódot folytatnak, ha korábban feltételes szabadságra kerülhetnek. ... Ha egy ítéletet hozó bíró nem is helyesli, hogy az előtte álló vádlott viszonylag korán feltételes szabadlábra kerülhessen, nem tud mit tenni. A kezét megköti a törvény. „Amennyiben a törvény szerint a feltételes szabadság lehetséges, azt az elítélt számára  lehetővé kell tenni, bírói mérlegelésnek nincs helye e kérdésben” – magyarázza el az új Btk.-hoz tartozó, büntetőjogászok által készített és Polt Péter legfőbb ügyész által szerkesztett kommentár. ... Nemcsak a feltételes szabadság szabályai lazultak, néhány bűncselekménynél maga a büntetés is enyhébb lett." (http://index.hu/belfold/2014/03/04/eveket_nyertek_gyilkosok_az_uj_btk.-n/)

 

- "Határozott tartamú szabadságvesztés esetében a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének legkorábbi, törvény erejénél fogva kötelező időpontjára vonatkozó rendelkezés a 2012. évi C. törvény (Btk.) 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti elbírálás fogalmába tartozik. Megváltozása alapot ad – enyhébb elbírálás címén – a módosító törvény alkalmazására.

Budapest, 2013. október 14.

Dr. Kónya István kollégiumvezető   Dr. Soós László a kollégium jegyzője" (http://www.lb.hu/hu/kollvel/42013-x-14-bk-velemeny)

 

- "Idén nyártól már a 12 éves gyerekek is büntethetők lesznek bizonyos súlyos bűncselekmények miatt, ezért felmerül az előzetes letartóztatás kérdése. Ezt az alkotmányügyi bizottság úgy oldaná meg, hogy a 14 évesnél fiatalabbakat legfeljebb egy évre, az ennél idősebbeket két évre lehetne bírói ítélet nélkül fogva tartani." (http://hvg.hu/itthon/20130521_12_eves_gyerekek_elozetes_letartoztatasa)

 

- Szabó Tímea tavaly decemberben nyújtott be egy törvényjavaslatot az Országgyűlésnek “egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelmét elősegítő módosításáról” címmel, amelyben - címével ellentétesen - azt javasolta, hogy az a nő, aki gyermekét a szülés alatt vagy közvetlenül a szülés után megöli, kettőtől nyolc évig tartó szabadságvesztéssel legyen csak büntethető. Sneider Tamás emlékeztetett arra, hogy jelenleg ez a bűncselekmény öttől tizenöt évig büntethető, tehát épp kétszer annyira." (http://kuruc.info/r/26/123526/).

 

- "A sok éves ítélkezési gyakorlat tapasztalatai alapján elmondható, hogy ez a jogi értékelés egyrészt abban jut kifejezésre, hogy a szülő nő részéről a szülés alatt vagy közvetlenül ezt követően megvalósított ölési cselekmény esetében — a Legfelsőbb Bíróság 15. számú Irányelvének útmutatását követve — a bíróság az emberölés minősített esetének, különösképpen a cselekménynek előre kiterveltként vagy aljas indokból való minősítését úgyszólván soha nem állapította meg; másrészt pedig a büntetéskiszabási gyakorlat vizsgálata arra utal, hogy a bíróságok ilyen esetekben a törvényi büntetési tétel minimumában szabták ki a főbüntetést, sőt ezen a téren tipikusnak volt mondható az enyhítő rendelkezés alkalmazása is. ...A bíróságok ezt annak ellenére így gyakorolták, hogy a már hivatkozott 15. számú Irányelv a büntetéskiszabási gyakorlat irányításával kapcsolatban hangsúlyozottan hívta fel a figyelmet arra, hogy az újszülöttek megölése esetén az elkövető javára kétségtelenül jelentkező nyomatékos enyhítő körülmények sem feltétlenül eredményezhetik az ilyen ölési cselekményekkel kapcsolatban az enyhítő rendelkezés általános, szinte főszabályként való alkalmazását." (http://www.hoxa.hu/?p1=cikk&p2=1039)

 

- "A büntetőjog nem ismeri a pedofília fogalmát, nem nevesít bűntényt aszerint, hogy hány éves a sértett. Négy olyan bűncselekménytípus van, amely a szexuális bántalmazásra vonatkozik, s ezek büntetési tételei szigorodnak, ha a sértett 12 éven aluli, illetve ha az elkövető nevelése alatt áll. Az erőszakos közösülés a legdurvább szexuális bűntény a Btk. szerint. Ez csak nőnemű sérelmére történhet, s csak akkor áll fenn, ha az elkövető behatol a sértett nemi szervébe. A büntetési tétel 2-8 év, amely 5-10-re nő, ha a sértett 12 év alatti, s 15 év is lehet, ha az elkövető neveli. Szemérem elleni erőszaknak azt nevezi a jog, ha nem történik behatolás, csupán fajtalankodás (például simogatás, szopás, szopatás, illetve ha férfi férfit erőszakol meg). Ennek büntetési tételei megegyeznek az erőszakos közösüléséivel, vagyis papíron ugyanakkora bűn úgy bántalmazni valakit, hogy bele is hatol az illető, mint ha nem. (A bíró persze mérlegelheti a különbséget.)

A tiltott pornográf felvételek készítése, akár saját használatra, akár kereskedelmi célból, szintén 2-8 évet kóstál. Ha az illető csupán megszerzi és nézegeti a képeket, akkor 3 évig tejedő szabadságvesztéssel sújtható, ha másnak is mutogatja, akkor 5 év a felső határ. Ennek a bűncselekménynek az "ára" is emelkedik attól függően, hogy hány éves a sértett, s milyen viszonyban áll vele a tettes.

Szeméremsértés az, ha valaki kéretlenül mutogatja nemi szervét. Az exhibicionizmusnak ez a formája 2 évvel sújtható, s itt értelemszerűen nincs minősítve, hogy hány éves a kiszemelt közönség. " (http://m.magyarnarancs.hu/belpol/kapd_be_-_gyermekek_szexualis_zaklatasa-64370?pageId=24)

 

- "A magyar jogalkotás a családon belüli sérülést okozó testi sértést eddig is szankcionálta, hiszen nem tett kivételt abban az esetben, ha a sértett történetesen házastárs: aki ilyet tesz, bűncselekményt követ el. A jogásznő csak azt fájlalja, hogy a közgondolkodás a fenti törvényből automatikusan kifelejti a családot, majd legyint egyet: a feleség verése családi, vagyis magánügy. Mint azt a szakembertől megtudtuk, ez tipikus esete a hatályos jogszabályok és a szokásjog ütközésének. A házastársi vagy élettársi kapcsolaton belül elkövetett nemi erőszak pedig még csak 1997 óta számít bűncselekménynek hazánkban. ... A végeredmény ugyanaz: a fájdalommal teli életek a családi szőnyeg alá kerülnek, és az állam szép jelszavakkal megvonja támogatását egy bizonyos bűncselekménytípus áldozataitól.

Bírósági jegyzőkönyvek tanúskodnak arról, hogy bizony nem csak a halált okozó elkövető bagatellizálja tettét ("nem volt az olyan nagy dolog, épp csak megpofoztam"), hanem a hatóságok, a bíróság is ("a felek házassága átlagosnak volt mondható, a férj alkalmanként megütötte feleségét"). Egy feleség brutális agyonverése a hazai bíróságok szemében nem számít emberölésnek, "csak" halált okozó testi sértésnek. A különbség annyi, hogy az előbbinél a szándék nem az ölés, hanem a bántalmazás. Amikor a gyilkossággal vádolt férfi erre a kategóriára hivatkozik vallomásában, a bíróság ezt akceptálni szokta és mindössze két és fél, három évet ítél meg büntetés gyanánt. Sokan az elkövetők közül egyetlen okot jelölnek tettük indítékaként: "megtehettem". ... A pszichikai terror és a verés tekintetében – a kutató szerint – nincs különbség a szakmunkás és a diplomás emberek között, a gyilkosságokban azonban igen, hiszen az okosabb ügyel, hogy áldozata ne haljon bele a móresbe. ... Rámutat: gyermekeinket úgy szocializáljuk, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ne menjenek át este sötét parkon és így tovább, és azt hisszük, hogy ezzel óvjuk meg

őket igazán, miközben sokan saját családjukban lényegesen nagyobb veszélynek vannak kitéve. Azonban, ha rajta nem is esik ilyen gyalázat, bőven elég, ha szem- illetve fültanúja édesanyja bántalmazásának. Szociológusok szerint felnőtt korban szinte kivétel nélkül beindul a mintakövető magatartás: aki azt látta, hogy anyját büntetlenül üthette-verhette az apja, abban ez a tudatalattiba beépülve törvényként él, és vélhetően ő maga is bántalmazóvá lesz, ellenkező esetben a megtorlástól tartva ő sem merné

megtenni." (http://hetek.hu/fokusz/199906/asszony_verve_jo)

 

Ha hatósági gondozásba emelik a gyermekeket, akkor nincs olyan személy, aki a családjával való kapcsolattartásának jogát biztosíthatná számára. Elméletileg ezt a személyt úgy hívják, hogy gyermekjogi képviselő ​, de ezzel az intézménnyel is bakot lőtt a jogalkotó, lévén a gyakorlatban a gyermekjogi képviselő nem a gyermek, hanem a gyámhivatal mulasztó munkatársának érdekeit nézi, és képviseli. Testvéreket szakítanak el egymástól, mert ilyen a rendszer, hogy együtt képtelenek őket elhelyezni. Viszont nem törődnek azzal, hogy erre semmi szükség sem volna, ha 1. az állam gondoskodna a gyermekek családban történő nevelésének elősegítéséről, 2. emelné az átmeneti férőhelyek számát és ellátottságuk színvonalát, 3. kötelezővé tenné az adósságrendezési szolgáltatás nyújtását minden önkormányzat számára, és 4. az önkormányzat által fenntartott szociális bérlakások számát növelnék, és nem kizárólag a roma lakosságot nyilvánítanák arra jogosulttá.

 

De nem teszi, ennek okát csak találgatni lehet. Én egyre gondolok: a szociálisan érzéketlen kormány által üzemben tartott uram​bátyám rendszerben alkalmatlan emberek ülnek a törvényhozásban, a gyámhivatalokban és a bíróságokon egyaránt.

 

Kijelenthető: mindaddig, amíg ekkora korrupció burjánzik a közigazgatás berkein belül, nem kaphatnak ellátást az elszegényedett családok gyermekei. Emberi jogok érvényesülése nulla Magyarországon, ehhez szorosan kapcsolódik az a tény: a gyermekjogok érvényesülésével sem foglalkozik valójában senki. Nem fontos, nem számít. A jogalkotó nem kényszeríthető semmire sem, mert a civilek szavát nem hallja meg, törvény módosításakor civil egyeztetést nem kezdeményez, hatástanulmányt nem készíttet. Mindössze azokat a civileket hallgatja meg a kormány, akik az ő tenyeréből esznek. A közigazgatás rendszerében dolgozóknak nem kell vizsgát tenniük sem gyermek​, sem családjogi ismeretekből, családjogi bíróság nem létezik országunkban. Ennek okán gyámhivatal felelősségre nem vonható, bármekkora mulasztást is követ el akkor, amikor a szülőt ellátatlanul hagyva és nem segítve, kiemelik mellőlük a gyermekeiket. ...

 

Magyarországon még nem nyert bíróságon egyetlen szülő sem a gyámhivatallal szemben. Véletlen volna?

 

... mert nekik van mit enni, és van miből védelmet/fedezéket fizetni.

 

A Magyarországon éhező és nélkülöző gyermekeknek viszont már nincs mit enniük.

 

Ez ellen tenni kell! Változtatni kell!

 

Ezeknek a gyermekeknek ugyanis az újabb narancs 4 év, az eddigi állapotok folytatódása esetén éhezést és életveszélyt jelenthet. A fenti példa alapján az idén is el fog tűnni 700 gyermek a rendszerből. ...

 

2014. április 13.

 

 

Látogatottság

4001469
Mai napon
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
404
1501
21860
3962935
50847
72262
4001469

Your IP: 44.212.99.208
2024-04-22 11:53