A gyermekek jogai nem kerülnek be a végrehajtási eljárásról szóló törvény módosításába

A Fogyasztóvédelmi Bizottság június 03.-i ülésén szavaztak a végrehajtási eljárásról szóló törvény módosításáról – a gyermekek jogairól szóló rendelkezések nem kerültek be a módosítás szövegezésébe. Nem azért, mert nem érkezett civil indítvány a módosítás kapcsán, hanem azért, mert a civil indítvány a zárószavazás előtt érkezett.

Nem is érkezhetett hamarabb, tekintettel arra, hogy magát a módosító indítványt csak az átfogó, érdemi egyeztetések és általános vita után juttatták el a civilekhez. Ez a demokrácia napjainkban, Magyarországon. A Fogyasztóvédelmi Bizottság a zárószavazás előtt helyt adott két civil felszólalásának, az adósok és a gyermekek érdekvédelmében, fejenként 3 percet kaptak a felszólalásra. 3 percben kellett volna összefoglalni mindazt a hiányosságot, amelyek még most is kimaradtak a módosító indítványból. Lehetetlen feladat, tekintettel arra, hogy annyi kimutatható és jól érzékelhető hiányosság van ebben a törvényben, hogy arról órákat lehetne beszélni. …

A végrehajtási eljárást szabályozó törvény módosítását, önálló indítvánnyal egy magát kereszténynek valló politikus kezdeményezte, ám eközben elfeledkezett arról, hogy bizony vannak országunkban – nem is kevesen -, létbizonytalanságban élő gyermekek is, akik úgy vonódnak be a végrehajtási eljárásokba, úgy válnak ezen eljárások jogalanyaivá, hogy magának a követeléseket eredeztető szerződéseknek nem jogalanyai. A keresztény képviselők figyelemköréből a gyermekek kimaradnak, légyen szó akár a végrehajtásról, akár a családon belüli erőszakról, akár a szociális ellátásokról szóló törvényről. Pedig úgy gondolná az átlag állampolgár, hogy a kormányzó keresztények elvei szerint a család és a gyermek szent és sérthetetlen. Nos, mint most kiderült: ez a valóságban nem így van.

A bizottsági ülésen a Hiteles Mozgalom képviseletében Dudás Anna (MSZF) és Szabó József vett részt. Szabó József tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a Legfőbb Ügyész véleményét és álláspontját a költség fogalmának értelmezésében nem tartja elfogadhatónak, ennek okán saját szakértői véleményt terjesztett elő a Kúria felé, Dr. Madari Tiborral egyetértésben. Dudás Anna a számára biztosított 3 percnyi időben felszólalásában könyörögve foglalta össze, miért is fontos, hogy ebből a módosításból ne maradjanak ki a gyermekek jogairól szóló rendelkezések. Kijelenthető, hogy a könyörgés nem hatotta meg a jelen lévő képviselőket. A gyermekek jogairól szóló, eléjük terjesztett, kidolgozott civil módosító indítványt figyelmen kívül hagyva, 3 tartózkodással, egyetlen ellenszavazat nélkül, elfogadták a keresztény képviselő módosító indítványát, a gyermekek jogairól szóló rendelkezések nélkül.

A Bizottság elnöke arról tájékoztatta a civil érdekvédőket, hogy az általuk előterjesztett módosító indítványt egy újabb módosítás esetén, külön lesz szükséges általános vitára bocsájtani.

Kérdés az: mikor fog erre sor kerülni? Az utolsó pillanatban vagyunk, ha figyelembe vesszük azt, hogy elmérgesedtek, és felgyorsultak a végrehajtási eljárások. A gyermekek jogaiért ezekben az eljárásokban még csak szót sem lehet emelni, ha figyelembe vesszük azt: bírósági titkárok – gyakorlati tapasztalat nélkül – hozhatnak kilakoltatásokról szóló végzéseket, tárgyalások megtartása nélkül. Ha nincs tárgyalás, nincs védekezési lehetőség, és nincs jogorvoslat sem. Egy gyermek számára semmiképpen sincs jogorvoslati lehetőség a végrehajtási eljárásokban.

Annál is inkább így van ez, mert gyermekjogi képviselőt nem vonnak be ezekbe az eljárásokba. Sem a bíróság, sem a végrehajtó, senki. Hiába is vonnák be őket, mert a gyermekjogi képviselők és a gyámhivatal kizárólag a szülőkkel szemben védik a gyermekeket, más veszélyeztető körülményt egy gyermek számára, a gyermek életében nem tud a jogalkotó elképzelni – valószínűleg ezért is nem rendelkeztek más esetekről a szülők által elkövetett veszélyeztetésen kívül a gyermekek védelméről szóló törvényben. …

Ha ehhez hozzávesszük, hogy nemcsak a parlamenterek nincsenek tekintettel a gyermekek jogaira a végrehajtási eljárások során, hanem maga az alapjogi biztos sem, kétségbeejtő helyzet körvonalazódik. Bár most készítette el a jelentését a végrehajtási eljárásokban tapasztalható anomáliák kapcsán, ám vizsgálatából – és így a jelentéséből is – kimaradt a gyermekjogok érvényesítésének lehetőségének a vizsgálata, pedig a közérdekű panasz (előterjesztője Dudás Anna), amely alapján a vizsgálat megindult, pontosan és részletesen tartalmazta azon visszásságokat is, amelyek a gyermekek jogainak figyelembe nem vételét tartalmazzák. Bár, ezen már meg sem lehet lepődni, tekintettel arra, hogy maga a jelentés kizárólag a végrehajtást kérők érdekeit és jogainak sérelmét veszi tekintetbe, az adósokét nem.

Nincs jogbiztonság, és nincs demokrácia Magyarországon. Élhetetlen ország lettünk, ahol lassan már senkire és semmire nincsenek tekintettel a jogalkotók. Az érdekvédők szélmalomharcot vívnak, megoldást talán csak a nemzetközi vizsgálatok kezdeményezése jelenthet majd, a magyar jogalkotókkal szemben.

Dudás Anna

2013. június 3.

Látogatottság

4105439
Mai napon
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
143
1451
17398
4069523
69582
85235
4105439

Your IP: 44.210.83.132
2024-05-27 01:20