A Magyar Szociális Fórum egyetértő támogatásáról biztosítja a Fórum a Békéért mozgalom felhívásában foglaltakat, különös tekintettel a szankciópolitika káros következményeire a magyarok életszínvonalára nézve. Egyetértünk azzal a követeléssel, hogy a kormány szakítson a szankciópolitikával, mert a népnek árt vele. Tönkreteszi a legszegényebb rétegek életét, inflációt gerjeszt, szerény keresetűek és nyugdíjasok millióinak elszegényedését okozza.

Az MSZF alább közreadja a Fórum a Békéért mozgalom megalakulásáról szóló közleményt és alapítóinak felhívását a magyarokhoz.

 

Békefórum alakult Magyarország békéjének megvédéséért

 

Budapest, 2022. szeptember 6. kedd (MB)

     Különböző világnézetű és pártállású személyek és szervezetek Fórum a Békéért néven hétfőn mozgalmat indítottak útjára Budapesten, hogy megakadályozzák Magyarország háborúba sodrását, és megvédjék hazánk békéjét – tudatták közös közleményükben kedden.

     Négy alapító szervezet, a Jogállamért Egyesület, a Magyar Antifasiszta Liga, a Munkáspárt és a kezdeményező Magyar Békekör Egyesület, továbbá más szervezetekhez tartozó és független magánszemélyek arra szólították fel a kormányt, hogy tanúsítson semleges magatartást a konfliktusban, és szakítson a szankciópolitikával, mert a népnek árt vele. Tönkreteszi a legszegényebb rétegek életét, inflációt gerjeszt, szerény keresetűek és nyugdíjasok millióinak elszegényedését okozza.

     Tizenkét aláírást tartalmazó felhívásukban többek között követelik az idegen csapatok kivonását Magyarországról. Azt akarják, hogy a szovjet csapatok és a szovjet katonai infrastruktúra kivonása után vonják ki hazánk területéről a NATO katonáit és infrastruktúráját is. 

     „Magyarország éljen békében és jó viszonyban Kelettel és Nyugattal egyaránt” – áll a Békefórum alapítóinak közös felhívásában.+++

 

A Békefórum felhívása a magyarokhoz – Dokumentum

 

A Fórum a Békéért mozgalom felhívással fordul minden személyhez, közösséghez, társadalmi és politikai szervezethez, védjük meg legfőbb kincsünket, a békét. Akadályozzuk meg, hogy Magyarországot háborúba sodorják Oroszország, vagy bárki más ellen, és hogy megint magyar vér folyjon idegen érdekekért!

 

Magyarország nemzeti érdeke a béke!

 

Felhívjuk a kormányt, hogy tanúsítson semleges magatartást a konfliktusban! Szakítson a szankciópolitikával, mert a magyar embereknek árt vele, aláássa életszínvonalukat, tönkreteszi a legszegényebb rétegek életét. A szankciópolitika inflációt gerjeszt, szerény keresetűek és nyugdíjasok millióinak elszegényedéséhez vezet, szociális válságot idéz elő.

 

Belső békénk, a magyar társadalom békéje attól függ, hogy a kormány további politikai és katonai engedményeket tesz-e, és behódol-e a nyugati szövetségeseknek, vagy a sarkára áll.

 

Hazánk legyen szuverén, ne pedig idegen érdekeknek alárendelt ország!

 

Követeljük az idegen csapatok kivonását Magyarországról! A szovjet csapatok és a szovjet katonai infrastruktúra kivonása után vonják ki hazánk területéről a NATO katonáit és infrastruktúráját is!

Magyarországnak nem fűződik érdeke olyan szövetséghez, amelyik akadályozza fejlődésében, és kapcsolatépítésében olyan országokkal, amelyek nélkülözhetetlenek nemzetgazdasági fejlődéséhez, energiabiztonságához, társadalmi stabilitásához és népének felemelkedéséhez.

 

Magyarország éljen békében és jó viszonyban Kelettel és Nyugattal egyaránt!

 

Az anyaország vegye védelmébe a kárpátaljai magyarságot! Ne tűrjük, hogy a kijevi rezsim ágyútölteléknek használja az ott élő magyar férfiakat. Ne hagyjuk, hogy Kijev megfossza a kárpátaljai magyarságot és ruszinokat attól a joguktól, hogy eldöntsék, kivel akarnak együtt élni a jövőben!

 

A tartós béke nevében követeljük az Ukrajnában élő többi nép, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikai és vallási közösség önazonosságának és szabad választási jogának elismerését is, hogy eldönthessék, kihez akarnak tartozni és kivel kívánnak együtt élni.

 

A Békefórum jogosnak ismeri el Oroszország 2021. december 15-én Washington elé terjesztett biztonsági igényeit. Meggyőződésünk, hogy az ukrajnai katonai konfliktust el lehetett volna kerülni, ha a Nyugat eleget tett volna a biztonságának szavatolására vonatkozó jogos orosz elvárásoknak, a kijevi vezetés pedig végrehajtotta volna a minszki megállapodást. Az orosz javaslatok között szerepel egy olyan biztonsági rendszer létrehozása, amelyben az egy és oszthatatlan biztonság elve alapján nemzetközi törvényben szavatolnák egymás biztonságát. Mi ilyen megoldást akarunk! Árokásás helyett kiegyezést, konfrontáció helyett együttműködést az emberiség nagy problémáinak megoldásáért: a szegénység és az éhezés felszámolásáért, a járványok megfékezéséért, a földkerekség megingott egészségének gyógyításáért, az emberiség közös boldogulásáért. Egy bolygón élünk, Kelet és Nyugat egyaránt. Ki kell jönnünk egymással! A kelet-nyugati kiegyezés hívei vagyunk. De ha a Nyugat továbbra is megtagadja a kiegyezést, és elutasítja a békés együttműködést, akkor nem marad más hátra, mint az, hogy Magyarország külön biztonsági és együttműködési megállapodást kössön Oroszországgal!

 

A Fórum a Békéért a békeszerető magyar ember akaratát és álmát testesíti meg egy békés, kooperatív, egymásért felelős világ iránt, amelyben a birodalmi hegemóniát az egyenjogúság, és a közös boldogulás, az alávetést a népek, nemzetek szabad fejlődése váltja fel, az emberi jogok pedig maradéktalanul érvényesülnek.

 

Hazánk békéjének megőrzésére, nemzetünk békés jövőjének biztosítására hívunk sorainkba minden magyart!

 

Budapest, 2022. szeptember 5.

 

 

 

 

Látogatottság

4105272
Mai napon
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
1427
1865
17231
4069523
69415
85235
4105272

Your IP: 44.210.83.132
2024-05-26 23:44