Simó Endre előterjesztése a Magyar Szociális Fórum - Szociális Kerekasztal nevében a 2014. július 6-i béke-kerekasztal tanácskozáson:

Örülök annak, hogy Önök elfogadták meghívásunkat, viszont nem örülök annak, hogy az országgyűlésben képviselt pártok egyike sem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen ezen a béke-tanácskozáson, és válaszoljon az egyetlen feltett kérdésre:  Mit kíván tenni az önök pártja Ukrajna békéjéért, és a nemzetközi békéért? 

Pedig a kérdés megkerülhetetlen, ha el akarjuk kerülni a rosszabbat: a polgárháború kiéleződését, a konfliktus nemzetközivé válását, hazánk belekeverését a NATO Oroszországgal szembeni terveibe. Szerettünk volna választ kapni a hatalmi pártoktól, itt, a Magyarok Házában arra a kérdésre, hogy vajon a kormány kész volna-e eleget tenni annak az amerikai igénynek, hogy engedélyezze idegen NATO csapatok tartós állomásoztatását Magyarország területén.

-          A kormánypárt vélhetően rangon alulinak tartja, hogy napjaink világpolitikájának legégetőbb kérdéséről holmi civilekkel tárgyaljon. Kár! Mert a béke ügye közös ügy! És senkinek se legyen kétsége afelől, hogy szót értettünk volna, és szót is értenénk egymással a válságból való békés kiútkeresés és a politikai megoldás nyelvén.

-          Mások – a jelek szerint – azért nem jöttek el, mert magukkal vannak elfoglalva. A párton belüli csatározások közepette nem jut idejük olyan csip-csup dolgokkal foglalatoskodni, mint amilyen a háború és béke kérdése. Ha értesüléseink nem csalnak, pártvezetőségük napirendre sem tűzte az ukrán válság és a nyomában keletkezett kelet-nyugati feszültség kérdését!

-          Megint mások jelezték, hogy eljönnek, de azután visszaléptek.

Sajnálom, hogy nincsenek jelen egy olyan ideológiától mentes béke-fórumon, amelynek egyetlen hivatása kifejezésre juttatni a magyarok békeakaratát idehaza és határainkon kívül! Nem akarjuk, hogy megismétlődjék, ami 2003-ban történt a Medgyessy-kormány idejében: követelésünkre, hogy Magyarország ne engedje meg légterének és területének használatát az Irak elleni amerikai hadművelethez, azt a választ kaptuk Medgyessy Péter miniszterelnöktől, hogy „a kisebbik rossz a háború, a nagyobbik rossz pedig a terrorizmus”. Azóta a CIA is elismerte, hogy Iraknak nem voltak tömegpusztító fegyverei, melyre hivatkozva beavatkoztak a „terrorizmus” ellen. Most megint a „terrorizmus” elleni harcra hivatkoznak Ukrajnában! A kijevi politikát elutasító kelet-ukrajnai lázadókat szintén „terroristának” próbálják feltüntetni, mert érdekeik úgy kívánják! Minket és a többi NATO-szövetségest pedig a „terrorizmus” elleni harc jegyében akarnak egységbe tömöríteni Amerika oldalán. Ezért most, amikor Lengyelországba és a Balti köztársaságokba, valamint Romániába idegen NATO-erőket telepítenek, nyilvánvalóan oroszellenes céllal, és katonai támogatást nyújtanak az ukrán hadseregnek a saját népével szemben vívott harchoz, a Fekete-tengeri orosz flotta pedig hadgyakorlattal válaszolt a NATO Breeze 2014 fedőnevű hadgyakorlatára a bolgár partoknál, az eddiginél is fontosabb válaszolni a feltett kérdésre: Mit kíván tenni a magyar kormány, és a pártok Ukrajna békéjéért, és a nemzetközi békéért?

Természetesen nem azért jöttünk ma ide, hogy ölbe tett kézzel várjuk, míg mások megjelennek, és méltóztatnak válaszolni a kérdésre! Véleményünk nekünk is van. Azért vagyunk itt, hogy tudatosítsuk a kormánnyal és az egyszerű emberekkel, hogy a háború és béke kérdése össztársadalmi ügy, nem pedig egy maroknyi hatalmi csoport belügye! A civil társadalom nem egyszerűen békét és politikai rendezést akar, hanem abba is bele akar szólni, tekintettel arra, hogy bőrére megy ki a játék, hogy miben látja a békés rendezés lehetőségét. Nos, a Magyar Szociális Fórum, ennek a második béke-kerekasztalnak az ihletője az alábbiakban látja a békés megoldást, és a következőkre hívja fel a magyar politikai vezetést:

  1. Közben kell járni Kijevnél és hangot kell adni a NATO-ban, az EU-ban és az ENSZ-ben annak a magyar álláspontnak, hogy Magyarországnak, Ukrajna szomszédjának nem áll érdekében sem a belső, sem a külső fegyveres konfliktus. Az áll érdekünkben, hogy megszűnjenek a harcok, és azonnal tárgyalás kezdődjék a szembenálló felek között a békés megoldásról.
  2. A politikai megoldás kulcsa egy olyan ukrán föderáció kialakítása, amely egyenlő politikai, kulturális és nyelvhasználati jogokat biztosít az Ukrajnát alkotó nemzeteknek, nemzeti kisebbségeknek, etnikumoknak, köztük a kárpátaljai magyaroknak, bevonva a koalícióba mindazokat a tényezőket, amelyeken a sokszínű ország egysége és békés együttélése múlik. Az MSZF az ukrán felek között február 21-én született megállapodásból indul ki. E szerint Ukrajnában nemzeti koalíciós kormányt hoznak létre, nem vezetnek be szükségállapotot, a hatalom nem alkalmaz erőszakot az ellenzékkel szemben, és hozzáfognak az élet normalizálásához az ország egész területén. Kövessen el mindent a magyar kormány, hogy a kijevi vezetés tartsa magát ehhez a megállapodáshoz!
  3. Magyarország – Szlovákiához és Csehországhoz hasonlóan - egyértelműen utasítsa el azt az amerikai igényt, hogy idegen NATO-csapatokat állomásoztassanak hazánk területén, vagy bázist adjanak egy esetleges támadáshoz Oroszország ellen. Sem felvonulási területként, sem effektív katonai misszióban nem kívánunk részt venni.
  4. A kormány – túl a kinyilatkoztatásokon - tettekkel is bizonyítsa, hogy elutasít mindennemű katonai megoldást. Kezdjen aktív békediplomáciába, hogy a szembenálló felek tárgyalóasztalhoz üljenek, és politikai eszközökkel rendezzék konfliktusukat.
  5. A magyar kormány folytassa a keleti nyitás politikáját az Európai Unió és a NATO felelős tagjaként. Tekintse nemzeti érdekünknek az együttműködést a Keleten kialakuló új erőpólussal.
  6. A MSZF szerint Oroszországot teljes jogon be kell vonni az európai gazdasági együttműködési rendszerbe, mert az ellenségeskedés vele szemben és Oroszország elszigetelése visszaüt azokra, akik ilyen magatartást tanúsítanak a békés együttélés helyett.
  7. Kollektív európai biztonsági rendszert kell kialakítani Oroszország bevonásával, a helyett, hogy a NATO-t szembeállítanák Oroszországgal, és nem csak vele, hanem Kínával is.
  8. Az MSZF támogatásáról biztosít minden olyan lépést, amely arra irányul, hogy az békés együttműködés szellemében felülvizsgálják a nyugati szövetségi rendszer eddigi kelet-ellenes stratégiáját. Ennek részeként üdvözöltük Orbán Viktor miniszterelnök albufeirai kezdeményezését, hogy hívjanak össze összeurópai konferenciát Oroszország bevonásával, és kössenek együttélési megállapodást Oroszországgal a következő 20-25 évre. Örülünk, hogy a magyar kormányfő – legalább is szavakban – felkarolta a Magyar Szociális Fórum ezzel kapcsolatos álláspontját a „Helsinki szellem” felújításáról.

 

Látogatottság

1759192
Mai napon
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
11544
9790
51106
1672801
89407
33433
1759192

Your IP: 3.233.239.20
2019-12-13 23:21