T. Barátunk, Szimpatizánsunk, Olvasónk!

A nemzeti érdekünkben álló békét összefogással és kiállással érhetjük el. Ha egyetért az ukrán válság és a nyomába szegődött nemzetközi feszültség békés politikai megoldására irányuló civil kezdeményezésünkkel, csatlakozhat aláíróihoz akár egyénileg, akár szervezetileg is. Kérjük, csatlakozzon hozzá, hogy az Ön személyével vagy T. Szervezetével felerősíthessük a béke hangját és akaratát! Aláírási szándékát jelezze az alábbi e-mail címre:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Magyar civil szervezetek vasárnap béke-tanácskozáson ítélték el azt a NATO-tervet, hogy Magyarországra vagy más kelet-európai országokba idegen NATO-csapatokat telepítsenek, és bázist adjanak egy esetleges támadáshoz Oroszország ellen. A Magyar Szociális Fórum kezdeményezésére létrejött kerekasztal-megbeszélésen 12 szervezet a magyarok békeakaratának adott hangot a polgárháborúvá fajuló ukrajnai válság közepette, és aktív béke-diplomáciára szólította fel a magyar kormányt.

 

Annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy az ukrán válságra nincs katonai megoldás, aki ezt nem veszi tudomásul, Európa és a világ békéjét kockáztatja, és a magyar nemzeti érdekkel sem törődik. Támogatásukról biztosították a „keleti nyitás” politikáját az EU és a NATO felelős tagjaként. Szorgalmazták Oroszország teljes jogú bevonását az európai gazdasági együttműködési rendszerbe, és olyan kollektív biztonsági rendszer kialakítását, amely Oroszországot is magában foglalja. Felül kell vizsgálni a nyugati szövetségi rendszer orosz- és Kelet-ellenes stratégiáját – írják.

A politikai megoldás kulcskérdésének minősítették egy olyan ukrán föderáció kialakítását, amely egyenlő politikai, kulturális és nyelvhasználati jogokat biztosít az Ukrajnát alkotó nemzeteknek, nemzeti kisebbségeknek, etnikumoknak, köztük a kárpátaljai magyaroknak is, bevonva a koalícióba mindazokat a tényezőket, amelyeken a sokszínű ország egysége és békés együttélése múlik. Magyarország, Ukrajna szomszédjaként kiemelt szerepet játszhat a békefolyamatban, hiszen az Ukrajnában, Romániában és Szlovákiában élő magyarok az anyaországgal együtt békés rendezésben érdekeltek, autonóm jogaik biztosításával.

A tanácskozás résztvevői találkozót kezdeményeznek a magyar kül- és biztonságpolitika felelőseivel, és a parlamenti pártokkal. Nyilatkozatukat vasárnap megküldték a Budapestre akkreditált diplomáciai missziók vezetőinek is.

A Béke-kerekasztalnál az alábbi szervezetek képviseltették magukat:

Demokratikus Közéletért Alapítvány

Emberközpontú Országért Mozgalom

Európai Föderalisták Uniója, Magyar Tagozat

Igazságos Jogállamért Szövetség

Magyar Autonóm Néppárt

Magyar Szociális Fórum

Magyarok Világszövetsége

Május 1. Társaság

Mediátor Centrum Ózd

Népi Front

Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet

Semleges Magyarországért Alapítvány

+++

 

Alább közreadjuk a civil béke-konferencia nyilatkozatát:

 

A Budapesten 2014. június 1-én megtartott civil békekerekasztal-konferencia

Nyilatkozata

 

 

Mi, alulírott társadalmi és politikai szervezetek a Magyar Szociális Fórum –Szociális Kerekasztal kezdeményezésére 2014. június 1-én békekonferenciát tartottunk Budapesten, hogy hangot adjunk a magyar nép békeakaratának az ukrán válság közepette. Elítéljük azt a tervet, hogy Magyarországra, vagy más kelet-európai országokba idegen NATO-csapatokat telepítsenek, bázist adjanak egy esetleges támadáshoz Oroszország ellen, és felvonulási, vagy átvonulási tereppé változtassák hazánk földjét. Elfogadhatatlannak tartjuk és tiltakozunk az ellen, hogy belerántsák a magyar szárazföldi vagy légierőt egy konfliktusba, és veszélybe sodorják lakosságunk életét. Népünk a békében érdekelt. Sem felvonulási területként, sem effektív katonai misszióban nem kívánunk részt venni. Elhatároztuk, hogy – hasonlóképpen az iraki, az afganisztáni, a grúziai és a szíriai konfliktusban tanúsított magatartásunkhoz - civil diplomáciába kezdünk a békét fenyegető súlyos veszély elhárításáért, és a nép akaratát szegezzük szembe a fegyverekkel. Békés kiutat akarunk mutatni a válságból, hogy a konfliktus az Ukrajnában élő népek és minden más nép javára oldódjék meg. Azt akarjuk, hogy folytatódjon az új történelmi távlatot feltáró együttműködés Magyarország és Oroszország, Oroszország és Nyugat-Európa között.

 

Meggyőződésünk, hogy az ukrán válságra nincs katonai megoldás. Aki ezt nem veszi tudomásul, Európa és a világ békéjét kockáztatja, és a magyar nemzeti érdekekkel sem törődik. Mi viszont törődünk mindkettővel! Nemzeti érdekünknek tartjuk a jó viszonyt Kelettel és Nyugattal egyaránt. Magyarország NATO iránti hűségét senki se értelmezze úgy, hogy szembefordulunk a Kelettel, lemondunk gazdasági érdekeinkről, hátat fordítunk nemzeti érdekeinknek. Magyarországnak a NATÓ-n belül és kívül azokkal a politikai és társadalmi erőkkel kell szövetséget keresnie, amelyek az együttműködés elmélyítésében érdekeltek, nem pedig a kelet-nyugati együttműködés leépítésében. Azokkal kell összefognunk, akik felismerték a világméretű átalakulást: hogy a világgazdaság súlypontja fokozatosan Keletre tevődik át, jövőnket új dimenziókban kell keresni, nem pedig elzárkózni előle. Világosan látni kell, hogy az érdekközösség építése Kelet és Nyugat között a béke záloga, és ennek megfelelően kell cselekedni.

Nemzeti érdekünknek tartjuk

  1. A „keleti nyitás” politika folytatását az Európai Unió és a NATO felelős tagjaként.
  2. Oroszország teljes jogú bevonását az európai gazdasági együttműködési rendszerbe, Oroszország elszigetelése helyett.
  3. Kollektív európai biztonsági rendszer kialakítását Oroszország bevonásával, a helyett, hogy a NATO-t szembeállítanák Oroszországgal.
  4. Nemzeti érdekünk az együttműködés útjának egyengetése a Keleten kialakuló új erőpólussal.
  5. Az együttműködés szellemében felül kell vizsgálni a nyugati szövetségi rendszer orosz-és Kelet-ellenes stratégiáját.

 

A magyar kormány teendőit a jelen helyzetben abban jelöljük meg, hogy

1. Hagyjon fel kétarcú magatartásával, és egyértelműen a békés rendezés mellett kötelezze el magát. Ne maradjon a politikai kinyilatkoztatások szintjén, hanem tettekkel bizonyítsa, hogy elutasít mindennemű katonai megoldást. Kezdjen aktív békediplomáciába, hogy a szembenálló felek tárgyalóasztalhoz üljenek, és politikai eszközökkel rendezzék konfliktusukat.

2. Magyarország elevenítse fel a magyar diplomácia virágkorára jellemző aktivitását: a helsinki szellemet, amikor hazánk a Varsói Szerződés tagjaként is képes volt arra, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse a hidegháborúban szembenálló feleket, és közreműködjön az enyhülésben Kelet és Nyugat között. Miért ne volnánk képesek erre a NATO tagjaként is?

3. Magyarország, Ukrajna szomszédjaként kiemelt szerepet játszhat a békefolyamatban. Erősíthetik elkötelezettségét a politikai rendezés mellett a Kárpátalján élő magyarok, továbbá a Romániában és a Szlovákiában élő magyarság is, mert valamennyien elutasítják a háborút, és békés rendezést akarnak az amerikai hadiipari lobby és a NATO héják katonai megoldásával szemben.

4. Az ukrajnai politikai megoldás kulcsát olyan föderáció kialakításában látjuk, amely egyenlő politikai, kulturális és nyelvhasználati jogokat biztosít az Ukrajnát alkotó nemzetiségeknek, nemzeti kisebbségeknek, etnikumoknak, köztük a kárpátaljai magyaroknak is. Helyi autonómiák sokaságát kell kialakítani, föderatív alapokra kell helyezni a központi hatalmat, bevonva a koalícióba mindazokat a tényezőket, amelyeken a sokszínű ország egysége és békés együttélése múlik. Támogatjuk az ukrán felek között 2014. február 21-én született kijevi megállapodást. Az egyezményt előre mutatónak tartjuk a belső béke, és a nemzetközi feszültség megszűntetése szempontjából egyaránt.

5. Semleges, a környezetével békében élő, a Kelettel és a Nyugattal egyaránt együttműködő ukrán politikában látjuk a megoldást.

 

Mi, alulírott társadalmi és politikai szervezetek készek vagyunk társadalmi támogatást nyújtani egy ilyen békepolitikához. Ennek érdekében találkozót kezdeményezünk a magyar kül- és biztonságpolitika irányítóival, és még ma eljuttatjuk nyilatkozatunkat a kormányfőnek, valamint a Budapesten akkreditált diplomáciai missziók vezetőinek.

 

 

Kelt Budapesten, 2014. június 1-én

Eddigi aláíró Szervezetek:

Családi Nevelésért Alapítvány nemzetközi kihatású országos közhasznú szakmai szervezet, Nemes Márta elnök

Demokratikus Közéletért Alapítvány

Devizahiteles Charta, Monostori Attila országos elnök

Emberközpontú Országért Mozgalom (EKO)

Igazságos Jogállamért Szövetség (IJÁSZ), Keszthelyi Attila elnök

Magyar Autonóm Néppárt, Takács Gábor elnök

Magyar Szociális Fórum, Jánosi Gábor, Salga István, Simó Endre szervezők

Mediátor Centrum Ózd

Népi Front

Pertársaság a Hitelkárosultakért Társadalmi Összefogás

Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet

 

Egyéni aláírók: Erdorf Olgi, Szemán Jutka, Orsós Róbert, Mufics György, Kelemenné Marika, Miczán József, Dr. Hosszú Istvánné, Csanády Lili, Faics Mária, Bartucz István, Georgina Rubia, Major László, Kovács Ilona, Nagyváradi Miklós, Zenész József, Wareka Gyula, Mike Lászlóné, Ráczkevy-Budai Eszter, Czirók Kornélia, Horváth Ferencné, Szabó Dóra, Sipos József docens, MSZP, Zsolnai Gábor, Tamás Éva, Kalmár Mária, Váradi István, Maroevichné Abonyi Margit, Szabó József, Faics Mária, Depinyi Ildikó, Kamarás Viktor, Lőrincz Erzsébet, Serdán Szilvia, Zsoldosné Rauch Erika, Szív Angyal,

 


 

Peace conference of Hungarian social organisations on Ukraine

 

In a Peace conference held on Sunday in Budapest, twelve Hungarian civic Organisations have condamned the NATO plan to dislocate foreign NATO troops in Hungary or in other Eastern-European countries and to offer military basis for an eventual attack on Russia. The Round Table promoted by the Hungarian Social Forum SR gave voice to the will for Peace of the Hungarians in the middle of the ukranian crisis degenerating into civil war.  The social organisations have supported the „opening to East” policy of the hungarian government and have sollicitated the full right inclusion of Russia into the european economic cooperation system. They have also urged a new collective security system with the participation of Russia. The Western Alliance strategy against East must be revised – is written in the final declaration. At the opinion of the civics the key of the polical solution is the transformation of Ukraine in a federation assuring equal political, cultural and language rights to the Nations, National Minorities and ethnics constituting Ukraine, including the Hungarian minority living in sub-carpathian region. All important elements from which depends the unity of the country and and the peaceful living together of their peoples, have to be integrated into the coalition leading the State. Hungary bordering with Ukraine can play a special role in the peace process, given the fact, that the hungarian minorities living in Ukraine, Romania and Slovakia are all interested in the peaceful solution of the crisis, with the guarantee of their rights of autonomy. The conference has decided to start a new civic diplomacy, like as done against the War on Iraq, Afghanistan, Osetia and Syria, and meet the government and the political parties representatives to activate the hungarian diplomacy in order to strenghten the perspective of the peaceful solution. The declaration, which full text in hungarian is available on http://mszfszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=721:civil-beke-konferencia-ukrajnarol-nyilatkozat&catid=2:magyar

has been sent to all the Embassies accredited in Budapest.+++

 

es 1st June 2014


 

Látogatottság

2018796
Mai napon
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
411
647
9203
1991049
1737
44357
2018796

Your IP: 3.226.245.48
2020-08-03 14:41