Budapest, 2012. március 25. Vasárnap

Hagyjatok minket élni! címmel Népi Gyűlést tartottak vasárnap Budapesten a Magyar Szociális Fórum szervezésében. Az ország számos részéből összegyűlt csaknem száz fő, köztük egész családok, és egy tízgyermekes anya az élet elleni merényletnek minősítette az Orbán-kormány és elődjeinek kilakoltatási politikáját, a tömeges fagyhalálhoz, valamint öngyilkosságokhoz vezető magatartását, és az élethez való legalapvetőbb emberi jog nevében ellenállásra szólítottak fel vele szemben – tudatta az MSZF.

Megélhetésük, otthonuk, családjuk elvesztése miatt embereket kergetnek öngyilkosságba, a mögöttünk álló télen 330 honfitársunk fagyott meg, a kilakoltatási tilalom tavaly július 1-i feloldása miatt háromezren kerültek az utcára, a március 1-én feloldott moratórium miatt 15 ezer embertől veszik el otthonát március végéig. Azt akarjuk, hogy mielőbb véget vessenek ennek a politikának, nehogy még többen pusztuljanak bele! Ennek érdekében azonnal állítsák le azoknak az embereknek és családoknak a kilakoltatását, akiknek nincs hová menniük, azonnal vonják vissza az 5050 lakás elárverezésére kiadott engedélyt – áll a Népi Gyűlés 13 pontba foglalt követeléseinek első pontjában.

Azonnali intézkedéseket sürgetnek azért, hogy felszámolják az évről-évre ismétlődő tömeges fagyhalált. Azt tartják a legelső lépésnek, hogy megszűnjenek a kilakoltatások, és ne kerüljön még több ember az utcára. Az öngyilkosságok elkerülése érdekében követelik, hogy a rendőrséget ne vegyék igénybe a kilakoltatások lebonyolításában, hanem csak az állampolgárok életének és biztonságának védelmében használják fel. Állítsák vissza és mindaddig tartsák érvényben a március 1-én feloldott kilakoltatási moratóriumot, amíg nem orvosolják megnyugtatóan a megélhetési válságot.

A lakosság rohamos elszegényedésének feltartóztatásáért 27 százalékról csökkentsék 9 százalékra az alapvető élelmiszerek, a mindennapos szükségleti cikkek, az életmentő gyógyszerek áfáját, 12 százalékra a gáz, a víz, a csatorna és a villanyáram díját terhelő áfát. (Számításuk szerint ezzel az intézkedéssel a negyedével csökkenne a rezsiköltség.) Az EU átlagárát messze meghaladó ivóvízdíj EU-átlagra mérséklése, a csatornadíjak jelentős csökkentése is szerepel követeléseik között. Az emberek terhein könnyítsenek azzal, hogy nem vonnak el forrásokat az önkormányzatoktól, és nem kényszerítik őket a helyi adók növelésére.

Minimálbért követelnek a közmunkásoknak is. A 8 órában foglalkoztatott szakképzetlen közmunkások 60 ezer forintot kapjanak kézhez 47 ezer helyett, a szakképzettek pedig 71 ezer forintot. Vonják vissza a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló 2011. december 29-i (CXCI.) törvényt, és függesszék fel az „új komplex minősítő vizsgálatok” néven elhíresült intézkedést, mert a rokkantak létét veszélyeztetik vele – írják.

A devizahitel-károsultak érdekében azt követelik, hogy az állam indítson közérdekű keresetet a bankok által megkárosított állampolgárok védelmében, és kényszerítse rá a hitelezőket a hitelezetteknek okozott kár megtérítésére a banki extraprofit terhére. A magáncsőd intézményét is be kell vezetni Magyarországon!  - áll a Népi Gyűlés dokumentumában.

Összefoglalva azt követelik, hogy a kormány szerezzen érvényt az élethez való emberi jognak, és maradéktalanul tegyen eleget az Emberi Jogok Egyetemes Törvényéből fakadó kötelezettségének.

A Népi Gyűlés állandó bizottság felállítása mellett döntött, és felhatalmazta, hogy képviselje követeléseit a kormánnyal folytatandó tárgyalásokon. „Ha a kormány nem volna hajlandó teljesíteni azonnali követeléseinket, és nem válaszolna ésszerű időn belül, akkor további akciókat helyeznek kilátásba életünk és megélhetésünk érdekében” – írják.

Az MSZF szervezője vasárnap délután faxon továbbította a Népi Gyűlés követeléseit Orbán Viktor miniszterelnöknek. A dokumentumot előterjesztő levelében Simó Endre sajnálatát fejezte ki, hogy Orbán Viktor nem tett eleget az életek védelmében, a létfenntartásért, az élethez való jog érvényre juttatásáért rendezett gyűlésre szóló meghívásuknak, senkit sem bízott meg, hogy maga helyett képviselje kormányát, és március 19-i meghívásukat válaszra sem méltatta. „Távolmaradásukat a Népi Gyűlés résztvevői úgy értékelték, hogy az Ön kormányát nem érdekli, mi az emberek véleménye és gondja, és mit akarnak emberhez méltó megélhetésük biztosításáért. A Népi Gyűlés írásos követeléseiből most megtudhatja. Bízom benne, hogy felülvizsgálja álláspontját, és mielőbb fogadja a Népi Gyűlés megbízottait a követelésekről folytatandó tárgyaláson” – áll a levélben.+++

(A Népi Gyűlés követeléseit tartalmazó teljes dokumentum, továbbá az Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levél alább olvasható)

 

A Magyar Szociális Fórum szervezésében Budapesten, 2012. március 25-én megtartott Népi Gyűlés követelései az élet védelmében, a létfenntartásért

A Népi Gyűlés megállapította, hogy a jelenleg folytatott politika életekbe kerül. Megélhetésük, otthonuk, családjuk elvesztése miatt embereket kerget öngyilkosságba, a mögöttünk álló télen 330 honfitársunk fagyott meg, a kilakoltatási tilalom tavaly július 1-i feloldása miatt 3 ezren kerültek az utcára, a március 1-én feloldott moratórium miatt 15 ezer embertől készülnek elvenni otthonát. A Népi Gyűlés az élet elleni merényletnek tartja ezt a politikát, és az élethez való legalapvetőbb emberi jog nevében ellenállásra szólít fel vele szemben. Azt akarjuk, hogy mielőbb véget vessenek az életek pusztulását előidéző politikának, nehogy még többen pusztuljanak bele! A Népi Gyűlés szerint mindenekelőtt fel kell számolni a politika alárendelődését a pénzügyi csoportok érdekeinek, és meg kell szüntetni a politika összefonódását a banki érdekekkel, mert a jelenlegi állapot fenntartása óhatatlanul az emberi jogokkal ellentétes cselekedetekhez vezet. Követeljük a kormánytól, hogy

 1. Azonnal állítsa le azoknak az embereknek, családoknak a kilakoltatását, akiknek nincs hová menniük. Követeljük a kormánytól, hogy azonnali hatállyal vonja vissza a végrehajtóknak adott engedélyét, és ne engedje meg, hogy március végéig elárverezzenek 5050 lakást 15 ezer ember feje fölül, sorsukra hagyva őket!
 2. Ne engedje meg a rendőrség igénybe vételét a kilakoltatások lebonyolításában, hanem a rendőrséget csak az állampolgárok életének és biztonságának védelmében használja fel! Tegyék a rendőrök kötelességévé olyan elővigyázatossági intézkedések meghozatalát, amelyekkel elkerülhetik, hogy kilakoltatásuk közben öngyilkosok legyenek emberek. Követeljük a legszigorúbb hatósági fellépés elrendelését azokkal szemben, akik felelőtlen magatartásukkal, vagy szándékosan embereket kergetnek a halálba!
 3. Azonnal fogjanak hozzá olyan intézkedések meghozatalához, amelyekkel megszüntethető, hogy Magyarországon évről-évre tömegesen fagyjanak meg a szabad ég alatt és fűtetlen otthonukban. Az intézkedések sorában a legelsőnek azt tartjuk, hogy megszűnjenek a kilakoltatások, és ne kerüljön még több ember az utcára!
 4. Követeljük a március 1-én feloldott kilakoltatási moratórium érvényben tartását mindaddig, amíg nem orvosolják megnyugtatóan a megélhetési válságot.
 5. Az állam indítson közérdekű keresetet a bankok által megkárosított állampolgárok érdekében, és kényszerítse rá a hitelezőket a hitelezetteknek okozott kár megtérítésére a banki extraprofit terhére.
 6. Követeljük a lakosság rohamos elszegényedésének feltartóztatását. Ennek érdekében a következő azonnali lépéseket követeljük:

-          a 27 százalékos áfa 9 százalékra csökkentését az alapvető élelmiszerek, a mindennapos szükségleti cikkek, az életmentő gyógyszerek és az egészségügyi segédeszközök esetében;

-          a megélhetéshez és az életben maradáshoz szükséges szolgáltatások, így a földgáz, a víz, a csatorna és a villanyáram díját terhelő 27 százalékos áfa 12 százalékra csökkentését; (Számításunk szerint ezzel az intézkedéssel a negyedével csökkenne a rezsiköltség, és több százezer családnak jelentene azonnali könnyebbséget.)

-          az EU-átlagárat messze meghaladó ivóvízdíj EU-átlagra mérséklését;

-          a csatornaszolgáltatói árak jelentős mérséklését;

-          a hatósági árak inflációval arányos kiigazítását az inflációt meghaladó áremelés helyett; az államigazgatási szolgáltatási díjak mérséklését; tegyék költségmentessé a devizahiteles kereseteket;

-          követeljük a kormánytól, hogy ne vonjon el forrásokat az önkormányzatoktól, mert ezzel a helyi adók növelésére kényszerítik őket és növelik a lakosság terheit!

-          vonják vissza azt az előírást, amely arra kötelezi a jövedelem nélkülieket, hogy a tavalyi 5100 Forint helyett 6300 Forintot fizessenek egészségügyi járulékként, mindezt romló egészségügyi szolgáltatások és emelkedő gyógyszerárak mellett.

 1. Követeljük, hogy adják meg a minimálbért a közmunkásoknak is! A 8 órában foglalkoztatott szakképzetlen közmunkások ennek megfelelően 60 ezer Forintot kapjanak kézhez a 47 ezer helyett, a szakképzettek pedig 71 ezer Forintot kapjanak. Ne vonják meg tőlük a műszakpótlékot, és engedélyezzék nekik a túlórát!
 2. Vonják vissza a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló 2011. december 29-i (CXCI.) törvényt és függesszék fel az „új komplex minősítő vizsgálatok” néven elhíresült intézkedést, mert a rokkantak létét veszélyeztetik.
 3. Vezessék be Magyarországon a magáncsőd intézményét!
 4. A kormány szerezzen érvényt az élethez való emberi jognak. Maradéktalanul tegyen eleget az „Emberi Jogok Egyetemes Törvényéből” fakadó kötelezettségének!
 5. A Népi Gyűlés állandó bizottságot állít fel, hogy nyomon kövesse követeléseinek teljesítését, és tovább lépjen. Felhatalmazta a megalakuló bizottságot arra, hogy képviselje követeléseit a kormánnyal folytatandó tárgyalásokon. Követeljük a kormánytól, hogy tárgyaljon a népi gyűlés képviselőivel!
 6. Ha a kormány nem volna hajlandó teljesíteni azonnali követeléseinket, és ésszerű időn belül nem válaszolna követeléseinkre, akkor további akciókat helyezünk kilátásba életünk és megélhetésünk érdekében.
 7. A fenti követeléseket még ma eljuttatjuk Orbán Viktor miniszterelnöknek.

 

Kelt Budapesten, 2012. március 25-én, Vasárnap

 

LEVÉL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKNEK

Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére

fax: 7950392

Miniszterelnök úr!

Továbbítom Önnek a Magyar Szociális Fórum szervezésében 2012. március 25-én megtartott „Hagyjatok minket élni!” c. Népi Gyűlés követeléseit kormányától. (Lásd mellékleten!)

Sajnálom, hogy az életek védelmében, a létfenntartásért, az élethez való jog érvényre juttatásáért rendezett gyűlésre szóló meghívásunknak nem tett eleget, senkit sem bízott meg, hogy maga helyett képviselje kormányát a gyűlésen, és március 19-én ugyanerre a címre eljuttatott megkeresésünket válaszra sem méltatta!

Távolmaradásukat a Népi Gyűlés résztvevői úgy értékelték, hogy az Ön kormányát nem érdekli, mi az emberek véleménye és gondja, és mit akarnak emberhez méltó megélhetésük biztosításáért. A Népi Gyűlés követeléseiből most megtudhatja.

Bízom benne, hogy felülvizsgálja álláspontját, és mielőbb fogadja a Népi Gyűlés megbízottait a követelésekről folytatandó tárgyaláson!

 

2012. március 25.                                                Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum szervezője

 

Látogatottság

1759052
Mai napon
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
11404
9790
50966
1672801
89267
33433
1759052

Your IP: 3.233.239.20
2019-12-13 23:05