Kérem, fogjuk meg egymás kezét, alkossunk láncot fagyhalált halt embertársunk jelképes sírja körül itt, a Kossuth téren

Azért vagyunk itt, mert lelkiismeretünkkel és értékrendünkkel összeegyeztethetetlennek tartjuk azt a politikát és társadalmi rendszert, amely eltűri, hogy embertársaink tömege fagyjon meg fűtetlen lakásában és a szabad ég alatt. Mára virradóra egy hajléktalan embertársunk fagyott meg egy élelmiszerbolt előtt, a Kerepesi úton. Bandi bácsi 50 éves volt. Vele együtt ősz óta 81-en hűltek ki végzetesen.

 

Mielőtt eljöttem volna ide, a Magyar Szociális Fórum képviseletében, telefonon beszéltem Beer Miklós úrral, váci püspökkel. Kérte, hogy adjam át köszönetét az egybegyűlteknek, nagyon fontosnak tartja kiállásunkat, lélekben velünk van, áldását adja elhunyt embertársainkra.

Kegyeletünket úgy róhatjuk le a legjobban 8 ezer embertársunk emléke előtt, akik a rendszerváltás óta szenvedtek fagyhalált, hogy elkötelezzük magunkat egy olyan társadalmi rend mellett, amely nem ismeri a tömeges fagyhalált, kilakoltatás helyett otthont ad az embereknek, munkát, megélhetést, biztonságot nyújt nekik. Ez a mi hitvallásunk és értékrendünk a kilakoltatással, a kisemmizéssel, a halálba kergetéssel szemben!

Itt, a Kossuth téren lerántjuk az álarcot azokról, akik kereszténynek vallják magukat, de semmibe veszik mások életét! Keresztény értékekre hivatkoznak, de évről-évre emberek ezreit lakoltatják ki egyetlen otthonukból, sorsukra hagyva őket. Keresztény civilizációról papolnak, de szétválasztják a családokat, száz és százezrek életét teszik tönkre, még a létfenntartásukhoz szükséges minimumot is megtagadják tőlük. Gyermekeket hagynak éhezni, tömegesen nyomorba taszítanak embereket ahelyett, hogy megélhetéshez és fedélhez juttatnák őket.

Ki kell űzni a templomból a farizeusokat, mert ha benn hagyjuk őket, még többen fognak belehalni a szegénységbe és a nyomorba!

Ott tartunk, hogy a regnáló hatalom egyenesen kidobható szemétnek tekinti a szegényt, az elesettet, a fizetésképtelent, a piacgazdaság szempontjából fölösleges személyt.

„Kereszténységükre” oly büszkén hivatkozó kormányembereink nyíltan vallják, hogy

-       A szociális biztonság nem írhatja felül a jogbiztonságot,

-       Akinek nincs semmije, az annyit is ér,

-       Azok élnek az utcán, akik ott akarnak élni,

Ez az ő értékrendjük, ez az ő „Igéjük”! Gúnyt űznek a Szentírásból, ki akarják oltani egymás iránti szeretetünket. Azt akarják, hogy magunknak éljünk, másokkal ne törődjünk! Embertelenségre buzdítanak minket    a „keresztény Magyarország” és a „keresztény Európa” nevében.

Négy millió honfitársunk küszködik a túlélésért, egy olyan életért, amely mindennek mondható, csak emberhez méltónak nem! Több, mint egy millióan tengődnek havi 15-20 ezer Ft-ból, miközben a dúsgazdagok maroknyi csoportja több száz milliót vág zsebre havonta. És ők ezt megengedik.

„Hiú ábránd jóságot remélni azoktól, akik a gazdasági hatalmat birtokolják, vagy azoktól a mechanizmusoktól, amelyekre az uralkodó gazdasági rend épül” – figyelmeztet minket és a világot Ferenc pápa.

Tudnunk kell, hogy a tömeges fagyhalál annak az uralkodó rendszernek lényegéből fakad, amely a vér és arany harcában az arany oldalán áll. Mi, akik ma eljöttünk a Kossuth térre, az élet oldalán állunk, hűen a Szentíráshoz és a Humanizmus értékrendjéhez.

Honfitársaim, kiket magával ragadott a fagyhalál! Szenvedésetekből és áldozatotokból erőt merítünk harcunkhoz egy igazságosabb, emberségesebb rendért! Áldásunk rátok, szeretetünk áldása!

-.-