Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/mszfkhu1/public_html/templates/mszfszk/functions.php on line 188

New York, 2020. szeptember 21. (MB)
Ma 75 éves az Egyesült Nemzetek Szervezete, mely döntő szerepet játszott abban, hogy elkerüljenek egy újabb világégést, a legélesebb konfliktus-helyzetekben is kompromisszumra bírva a szemben álló nagyhatalmakat – írja a Magyar Békekör az évforduló alkalmából kiadott hétfői közleményében.

A földkerekség 193 országát tömörítő világszervezet bolygónk egyetlen olyan fóruma, ahol a nemzetek találkozhatnak és párbeszédet folytathatnak egymással abban a szellemben, amelyet az Alapokmány úgy fogalmazott meg, hogy jó szomszédként békességben éljenek és egyesítsék erőiket a béke és a biztonság fenntartására.
Noha a világbéke fenntartásában kiemelkedő szerepet játszott, a kis- és közepes helyi és regionális konfliktusokat mégsem tudta mindig megelőzni az ENSZ. Ugyanakkor sok millió életet mentett meg az éhínség és a járványok megfékezésével, fejlesztési programjaival pedig elősegítette évszázados lemaradással küzdő országok haladását.
A béke megőrzésén kívül a legnagyobb szolgálatot talán azzal tette, hogy ráébresztette a népeket az egyenjogúságra, és annak lehetőségére, hogy megszabaduljanak a gyarmatosítástól, s az egypólusú világrend okozta alárendeltségtől, fejlődésük legfőbb gátjától.
A nemzetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi jog egyéb forrásaiból eredő kötelezettségek iránti tisztelet, melyet 1945-ben alapelvként fogalmazott meg az antifasiszta koalícióban résztvevő Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Szovjetunió, máig érvényes norma maradt. Sajnálatos, hogy újabban éppen az vonja kétségbe, aki megalkotta, és az „Amerika mindenekelőtt” szemléletével saját érdekeit akarja rákényszeríteni a világra.
75 évvel az ENSZ megszületése után a nemzetközi viszonyok mélyreható átalakulásának lehetünk a tanúi. Az egypólusú világrendet lassan, de biztosan sokpólusú valóság váltja fel, utat nyitva egy békés együttműködésre épülő új etikai rend előtt. A világ országai között erősödik az igény egy ilyen új rendszer iránt. A letűnőfélben lévő birodalmi renddel szemben egyre-másra még olyanok is lépéstávolságot vesznek, ha olykor bátortalanul is, akik eddig következetes támogatói és szövetségesei voltak. A Biztonsági Tanács történetében még nem volt példa arra, hogy Franciaország és Nagy-Britannia szembeforduljon az Egyesült Államokkal (Irán).
Az ENSZ azonban reformra is szorul, ha hatékonyabb szerepet akar játszani a nemzetközi életben. Járvánnyal tetézett gazdasági világválsággal kell szembenéznie, melynek közepette felerősödtek a populista tendenciák, a türelmetlenség, az idegengyűlölet, a rasszizmus. Elképesztően elmélyült a szakadék gazdagság és szegénység között, annak minden következményével a népek közötti együttélésre és az egyes országok társadalmi békéjére nézve.
A Magyar Békekör reményt ébresztőnek tartja azt a nyilatkozatot, amelyet a világ országainak vezetői ma fogadnak el az ENSZ Közgyűlésének magas szintű találkozóján, mert mély tisztelettel adóznak a szervezet alapítóinak, és mert az a véleményük, hogy az ENSZ pótolhatatlan szerepet játszik egy jobb világ, a kívánt jövő, az eredeti ígéret valóra váltásában.
A nyilatkozatban kiemelt téma a fenntartható fejlődés, a bolygó megvédése, a béke és a konfliktusok megelőzése, a nemzetközi jog és az igazságosság tisztelete, a nemi egyenjogúság, különös tekintettel a nők közéleti szerepére, a bizalom építése az egyenlőtlenség mérséklésével, a digitális együttműködés, az ENSZ megreformálása, különös tekintettel a Biztonsági Tanácsra, a Közgyűlésre és a Gazdasági és Szociális Tanácsra, a világszervezet anyagi forrásainak biztosítása, a társadalmakkal való együttműködés, a fiatalok bevonása jövőjük alakításába, a koronavírus-járvánnyal szembeni nemzetközi együttműködés követelménye.
Közben folytatódnak a világ öt nagyhatalma csúcsértekezletének előkészületei. Az orosz elnök ezt azzal a szándékkal kezdeményezte, hogy helyreállítsák a nyugati és keleti nagyhatalmak együttműködését, amellyel legyőzhették a fasizmust, és az összefogás pozitív tapasztalata alapján együtt egyengessék a jövő útjait az emberiség és az új generációk jövője érdekében.
A Magyar Békekör jelezte, hogy a témáról előadáson látja vendégül október 9-én Vlagyimir Nyikolájevics Szergejevet, az Oroszországi Föderáció Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövetét Magyarországon.+++
Kiadta: Magyar Békekör
Facebook és Wordpress