Állásfoglalás a koronavírus-válság ügyében

A Roma Parlament vezetésének kezdeményezésére, alulírott szervezetek és magánszemélyek az alábbiakban foglaljuk össze álláspontunkat és követeléseinket a válsággal összefüggésben

A koronavírus-válság az egész társadalmat óriási kihívás elé állította. A legszegényebbek, a legvédtelenebbek azonban még a többieknél is kiszolgáltatottabban kénytelenek farkasszemet nézni a rendkívüli helyzet következményeivel. Azok, akiknek „békeidőben” is már-már teljesíthetetlen feladat a legelemibb létfeltételek biztosítása, a legalapvetőbb szükségletek kielégítése is, egy ilyen időszakban végképp eszköztelenné válnak.
A teljes kiszolgáltatottság érdemi csökkentése csak az elmúlt időszak társadalompolitikájával szakító, gyökeres szemléleti fordulatot hozó, átgondolt intézkedések egész sorával lehetséges, de a gyors és teljes összeomlás elkerülése érdekében szükség van néhány rendkívüli intézkedés azonnali életbe léptetésére.

 1. Szükséges a kilakoltatási moratórium haladéktalan és határozatlan időre szóló meghirdetése, minden közüzemi tartozásból fakadó szolgáltatás-megvonás teljes tilalma a járványveszély fennállásának teljes ideje alatt. Akit kizártak a víz-, villany- vagy gázszolgáltatásból, az a legelemibb higiéniás előírásoknak sem tud eleget tenni, és ezzel növeli a járvány terjedését, vagy kiújulását
  2. A tartalékokkal nem bíró családok számára biztosítani kell az alapélelmiszerek-gyógyszerek-tisztítószerek segélytámogatását, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek számára meg kell oldani legalább a meleg ebéd kiszállítását az iskolabezárás teljes ideje alatt. A szociális szervezetek, önkéntesek együttműködésére számítunk.
  3. Alapfeltétel az egészségügyi ellátás feltételmentes kiterjesztése az ország területén élő minden lakosra. Ebben a vészhelyzetben a jogosultság mérlegelése, megkérdőjelezése elfogadhatatlan. A járvány szövődményeinek legyőzéséhez szükséges a gyógyszerek térítési- és dobozdíj mentes biztosítása, a fertőtlenítő szerek és védőeszközök ÁFA alóli mentesítése!
  4. Indokolt az alapvető szociális ellátások (nyugdíj, rokkantsági ellátás, tartós munkanélküliek segélye, gondozási díj, családi pótlék, gyes stb.) hosszú ideje esedékes haladéktalan rendezése, a minimumok, illetve az adott ellátás elfogadható mértékű emelése, a közhasznú munkabérnek a minimálbér 2011 óta bekövetkezett emelkedésével arányos emelése.
  5. A közhasznú munkahelyek számát a krízishelyzet fennállása alatt nem szabad csökkenteni, illetve ha ez mégis megtörténik, akkor az addigi munkabérrel azonos összeget kelljen folyósítani az érintetteknek.
  6. Az elzárt, lakóhelyileg elkülönült szegény telepeken, településeken a védőnők, szociális munkások, civilszervezetek együttműködésével fel kell tárni, hogy az ott élők mennyire vannak tisztában a szükséges óvintézkedésekkel és azok értelmével, s amennyiben szükségesnek látszik, biztosítani kell a személyre szóló tájékoztatást.. Gondoskodni kell arról, hogy a fertőzés megelőzésének vagy leküzdésének feltételei ezeken a helyeken is biztosítva legyenek.
  7. Hozzáértő civil szakértők, terepmunkások bevonásával létre kell hozni a leszakadó kistérségek, gettótelepülések speciális gondjainak kezelésére szakosodott válságkezelő csoportot. Ha ezekbe a zárványokba bejut a vírus, és az ott élő legszegényebb és legbetegebb emberek karanténba kerülnek, emberfeletti erőfeszítésekre lesz szükség az emberéletek megmentése érdekében!
  8. Meg kell vizsgálni, hogy a leginkább veszélyeztetett idősek, krónikus betegek speciális védelmét az adott körülmények között hogyan lehet a leginkább biztosítani, hogy az érintettekkel együttműködve reális megoldásokat lehessen kidolgozni és megvalósítani.
  9. Megköveteljük a kormánytól, hogy a vészhelyzetet ne használják föl olyan intézkedések meghozatalára, amelyek indokolatlanul korlátozzák a személyiségi és közösségi jogokat. Értsék meg, a válság legyőzéséhez szükség van valamennyi társadalmi csoport és felelős állampolgár bevonására, mert emberéletekről van szó!

Budapest, 2020. 03. 14.

Havas Gábor, Kopcsik István, Horváth Aladár - Oláh Kálmán Miklós - Szőke Sándor (Roma Parlament), Iványi Gábor, Neményi Mária, Lázár Júlia - Lakatos Péter (Hívatlanul Hálózat), Szőllősi Istvánné, Vajnai Attila (Európai Baloldal), Horváth Ferenc (Roma Rendőrök Orsz. Egyesülete), Ladányi János, Droppa György, Kiss Anikó ( Szocsoma), Falus Ferenc, Daróczi Ágnes (Romano Instituto), Donáth Ferenc, Hegyi Ildikó, Szalai Erzsébet